Til innhold

Om barnehagetilbudet

Ulike barnehagetilbud i Oslo

 • Ordinære private og kommunale barnehager
 • Familiebarnehage
 • Åpen barnehage

Kvalitet og innhold

Barnehagen er et pedagogisk tilbud for barn i førskolealder. Barnehagen er den første delen av utdanningsløpet, og bidrar til å gi barn grunnleggende ferdigheter til skolestart.  

Med utgangspunkt i rammeplanen lager barnehagen en årsplan. I årsplanen kan du lese om hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek og læring i samarbeid med barnas hjem.

Ulike typer tilbud

Oslo har cirka 750 barnehager. Barnehagene har ulik organisering, størrelse, pedagogisk profil og eierskap. Over halvparten av barnehagene er private. Noen barnehager legger spesiell vekt på for eksempel friluft, kunst eller musikk. Andre barnehager velger å følge en etablert pedagogisk retning som for eksempel Montessori- eller Steinerpedagogikk. I tillegg til de vanlige kommunale og private barnehagene, finnes disse tilbudene i Oslo:

 • Familiebarnehage
  En barnehage i private hjem. Det er ikke et krav om at de ansatte skal ha pedagogisk utdanning, men assistentene i familiebarnehagen skal motta veiledning av en barnehagelærer. Familiebarnehager har inntil 10 barn, som regel opptil 3 år.
 • Åpen barnehage
  Et leketilbud for barn i barnehagealder. Barna har ikke har fast plass, men kan komme sammen med en omsorgsperson når de ønsker innenfor barnehagens åpningstid. 
  Se liste over alle åpne barnehager i Oslo.

Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Private Barnehagers Landsforbund

Se avtalen mellom Oslo kommune og Private Barnehagers Landsforbund (PDF).

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen