Vestjordet barnehage

Litt om barnehagen

Vestjordet og Hamborg barnehager hovedfokus er å gi barna varierte utendørsopplevelser som stimulerer lek, bevegelse, undring og læring. Vi her omgitt av et stort friluftsområde som gir unike muligheter for å inspirere og engasjere barna i utendørsaktiviteter.

I vår barnehage legger vi stor vekt på å skape positive opplevelser for barna gjennom utendørsaktiviteter. Vi tilrettelegger for lek og varierte aktiviteter som gir barna muligheter til å utforske, undre seg, og lære gjennom mestring.

Vi organiserer barna i mindre grupper med fokus på økt kontakt med voksne, fremme gode relasjoner og ta hensyn til hvert enkelt barn. Vår tilnærming inkluderer prosjektarbeid og tematisk arbeid som en metode for å styrke barns deltakelse, utvikling og læring i barnehagen.

I tillegg til dette, har vi en betydelig innsats i å innarbeide Circle of Security (CoS) - en tilnærming som fokuserer på å skape trygghet, vise omsorg, regulere barnas følelser og støtte dem i deres lek. Vi er dedikert til å sikre at barna opplever en trygg og omsorgsfull atmosfære i barnehagen vår.

Vi ser frem til å ønske deres barn velkommen til våre barnehager og tilby en trygg, inkluderende og lærerik opplevelse. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å besøke oss.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Vestre Aker
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 10 måneder - 6 år
 • Antall barn: 53
 • Inneareal: 4,4 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 6 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 48,3% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Årsplan

Årsplanen er et nødvendig verktøy som styrer barnehagepersonalet gjennom året. Den dokumenterer våre valg og begrunnelser, og viser hvordan vi realiserer rammeplanens mål og innhold, spesielt knyttet til omsorg, lek, danning og læring i barnehagen.

Barnehagens psykososiale barnehagemiljø

Hos oss ønsker vi en hverdag fri for krenkelser som mobbing, vold og utenforskap. Barnehagen jobber aktivt med forebyggende tiltak for å skape et trygt og trivelig miljø for barna, samtidig som alle ansatte griper inn hvis et barn opplever slike krenkelser.

Mat og måltid

I barnehagen følger vi Oslo kommunes veileder for mat og måltid for å sikre sunne og ernæringsriktige måltider i tråd med nasjonale retningslinjer, barnehageloven og rammeplanen. Samt et sosialt og trivelig måltidsituasjon.

Vi oppfordrer alle foreldre til å se vårt informasjonshefte til foresatte, Gode vaner for barn. Hefte gir dere gode tips til kosthold, fysisk aktivitet, søvn og tannhelse.

Oslostandarder

Barnehagen arbeider etter de gjeldende Oslostandardene. I listen under kan du lesen standardene for tilvenning og tilknyttning, leke og språkmiljø og overgangen mellom barnehage og skole

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent61%59%
Ute- og innemiljø3,93,4
Barnets trivsel4,64,5
Informasjon4,63,8
Barnets utvikling4,64,4
Total tilfredshet4,44,0

Pris

Pris for opphold: 2000,- pr måned

Pris for mat: 300,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Om mattilbudet

I barnehagen følger vi Oslo kommunes veileder for mat og måltid for å sikre sunne og ernæringsriktige måltider i tråd med nasjonale retningslinjer, barnehageloven og rammeplanen. Samt en sosialt og trivelig måltidsituasjon.

Hva kan foresatte forvente?
• Vi serverer ett næringsrikt måltid daglig.
• Barna tar med egen matpakke, inkludert frokost om nødvendig.
• Minimum fem ulike påleggssorter tilbys til brødmåltidet.
• Grønnsaker og frukt serveres hver dag.
• Tilbud om melk til minst ett måltid daglig.

Samarbeid med foreldre og SU:
Vi samarbeider med foreldre i samarbeidsutvalget (SU) for å fastsette mattilbudet innenfor budsjettgrensene og barnehagens særegenheter. Ta gjerne kontakt med spørsmål eller spesielle hensyn knyttet til ditt barns kosthold. Sammen sikrer vi et sunt og trygt matmiljø for barna.

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Julie Kufaas Sivertsen
Telefon

Avdelinger

Blåbær (1-3 år)

Telefon

Tyttebær (1-3 år)

Telefon

Bringebær (3-6 år)

Telefon

Jordbær (3-6 år)

Telefon

Kontakt

Telefon
23 47 62 62
Besøksadresse:
Hovseterveien 50c
0768 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag