Tusentrippen barnehage

Litt om barnehagen

Vi har egne lokaler i samme bygg som Marienlyst skole, et stort og grønt uteområde med epletrær, og parseller i skolehagen hvor vi dyrker planter og grønnsaker. Barnehagen har sentral beliggenhet, med kort vei til kollektivtransport, i rolige omgivelser.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår miljø- og klimarapport.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel St. Hanshaugen
 • Ordinær barnehage
 • Barnehage med baser eller soner
 • 1 år - 6 år
 • Antall barn: 54
 • Inneareal: 8,4 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 6 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 30,8% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Vi er opptatt av leken og dens egenverdi, samt barnas rett til å medvirke i egen barnehagehverdag. Alle avgjørelser tas ut i fra prinsippet om barnas beste, forankret i FNs barnekonvensjon.

Hverdagen vår skal bære preg av:

 • engasjerte og imøtekommende ansatte
 • barn som blir lyttet til og som får medvirke i sin hverdag
 • barn som får nok tid og rom til lek og varierte aktiviteter
 • barn som opplever tilhørighet, fellesskap og vennskap
 • glede, latter og humor

Vårt satsningsområdet er barnas leke- og læringsmiljø.

Målene for arbeidet er blant annet økt faglig kompetanse hos de ansatte og et variert og inspirerende leke- og læringsmiljø, i tråd med Rammeplan for barnehagen og til det beste for barna.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent93%85%
Ute- og innemiljø3,84,0
Barnets trivsel4,84,8
Informasjon4,24,4
Barnets utvikling4,64,6
Total tilfredshet4,64,6

Pris

Pris for opphold: 2000,- pr måned

Pris for mat: 300,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Malin Christin Olsen
Telefon

Kontakt

Besøksadresse:
Blindernveien 12
0361 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag