Teisentoppen barnehage, Frelsesarmeen

Teisentoppen er en ny barnehage som åpnet i august 2022. Den er en stor utvidelse av en eksisterende barnehage i nærområdet.

Barnehagen har moderne lokaler i og rundt en ærverdig bygning med sjel. Interiørarkitekturen og fargevalgene her skal stimulere til lek og trivsel på alle møteplassene, i gymsalen og i rommene for øvrig. Ulike områder er tilpasset ulike aldersgrupper, så alle kan oppleve å lære noe nytt og mestre på sitt nivå.

Eksperter på barnehagepedagogikk og landskapsarkitektur har utformet uteområdene. Barna får dermed utvikle seg i en trygg og aktiv hverdag med mange avskjermede, naturlige lekesoner – alt tilpasset ulike aldersgrupper.

Vedtekter

Dette er en privat barnehage. Det er barnehagens egne vedtekter som avgjør tildeling av plass i barnehagen. Du må derfor lese vedtektene før du søker om plass.

Vedtekter og årsplan finner du på vår egen private nettside.

Nøkkelinformasjon

 • Privat barnehage
 • Bydel Alna
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 10 måneder - 6 år
 • Inneareal: 7 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2022. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2024.

 • Antall barn per ansatt: 5,7 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2022. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2024.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 36,8% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2022. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2024.

Slik jobber vi

Barna kan være trygge på at de kan komme med hele seg og bli møtt som den de er. De blir tatt imot og fulgt opp på en omsorgsfull og pedagogisk god måte av ansatte som er faglig oppdatert og som reflekterer over egen praksis.

Vår visjon er: "Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ". Vi vil utruste barna til dager i alle farger; de lyseste- og de grå. Vi ser på barndommen som en komplett tilværelse med egenverd, ikke kun som en forberedelse til voksenverdenen.

Barnehagen er en del av en stor organisasjon. Familiene og ansatte har derfor tilgang til fritidstilbud, større fagmiljøer og sosialfaglige nettverk som bidrar positivt til familienes hverdag. Vi er en ideell barnehage. Alle ressursene vi har og skaper går tilbake inn i tilbudet til barna.

Vi har egen familiekonsulent. Dermed har vi mulighet til å ha ekstra fokus på støtte og samarbeid med hjemmene.

Barnehagen vektlegger de kristne verdiene i Barnehagelovens formålsparagraf.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema2022
Svarprosent43%
Ute- og innemiljø4,0
Barnets trivsel4,4
Informasjon4,0
Barnets utvikling4,3
Total tilfredshet4,0

Pris

Pris for opphold: 3050,- pr måned

Pris for mat: 250,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Om mattilbudet

Vi kommer minimum til å ha varmmat tre dager i uken og smøremåltid to dager i uken. Barna vil få frukt og grønnsaker hver dag, samt vann og melk til alle måltider..

Barnehagens ledelse

Enhetsleder

Anne-Kristin Fossum

Styrer

Elisabet Bratlie
Telefon

Styrerressurs

Linn Pihlstrøm

Kontakt

Telefon
23 03 93 30
Postadresse:
Teisenveien 5A
0664 OSLO
Besøksadresse:
Teisenveien 5A
0664 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag