Sletta barnehage

Litt om barnehagen

Sletta barnehage er en 4 avdelings barnehage. Vi har to avdelinger med 18 barn fra 3–6 år, en avdeling med 9 barn fra 1–3 år og en avdeling med 12 barn fra 1–3 år. Barnehagens uteområde er spennende og variert. Barna kan leke blant trær, bærbusker og i skråninger. Barnehagen har også klatretårn, husker, sklie, sandkasser og noe asfalt til sykling og paradishopping. Barnehagen ligger fint til i grønne omgivelser. Det er en stor slette rett utenfor barnehagen og skogen er bare et steinkast unna. Barnehagen er miljø sertifisert.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Bjerke
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 1 år - 6 år
 • Antall barn: 57
 • Inneareal: 5,4 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 6 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 46,2% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Det viktigste for oss er trygghet og omsorg, fellesskap og vennskap. Vi jobber mye med relasjonsbygging barn-barn og barn-voksen. Sletta barnehage skal gi alle barn like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Vi ser på mangfold som en ressurs og vi vet at personalets arbeidsmåter er avgjørende for barnehagens kvalitet på alle områder.

Barnehagen har fokus på lek som den viktigste læringsarenaen i førskolealder. Samtidig er personalet opptatt av at leken har en egenverdi og er en viktig side av barnekulturen.

Sletta barnehage skal være en lærende organisasjon, personalgruppen er stabil og opptatt av endring og utvikling. Vi liker å jobbe med prosjekter og fordype oss i et tema over tid. Vi har vært i flere samarbeidsprosjekter med OsloMet.

Slettas visjon er «I Sletta er det godt å være, leke og lære !»

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent76%69%
Ute- og innemiljø3,93,8
Barnets trivsel4,94,8
Informasjon4,64,3
Barnets utvikling4,84,7
Total tilfredshet4,64,5

Pris

Pris for opphold: 2000,- pr måned

Pris for mat: 300,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Barnehages styrer

Tove E. Strøm
Telefon

Avdelinger

Knerten (1-5 år)

Telefon

Kardemommeby (1-3 år)

Telefon

Bakkebygrenda (3-5 år)

Telefon

Hakkebakkeskogen (3-5 år)

Telefon

Kontakt

Telefon
90 59 65 41
E-post
sletta-barnehage@bbj.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Selvbyggerveien 23B
0591 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag