Plassen barnehage

Barnehagen ligger nær Østmarka og Lutvann og i barnehagen har vi grøntområde med trær og asfalt. Uteområdet innbyr til lek med blant annet huske, sandkasse og lekeapperater. Rett utenfor gjerdet ligger Jerikobakken og fotballplass. Bakken er et populært sted til fotball og lek om sommeren, og ski og aking om vinteren.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår miljø- og klimarapport. Barnehagen har tre avdelinger.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Alna
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 10 måneder - 6 år
 • Antall barn: 39
 • Inneareal: 5,7 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2022. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2024.

 • Antall barn per ansatt: 5,2 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2022. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2024.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 22,2% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2022. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2024.

Slik jobber vi

Hver avdeling har faste turdager hvor blant annet skogen benyttes. Vi bruker aktivt områdene rundt barnehagen. Vi har et godt arbeidsmiljø med både humor og faglige diskusjoner.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20222021
Svarprosent61%69%
Ute- og innemiljø3,84,0
Barnets trivsel4,44,4
Informasjon4,34,0
Barnets utvikling4,24,3
Total tilfredshet4,04,0

Pris

Pris for opphold: 3000,- pr måned

Pris for mat: 200,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Daglig leder
Melissa Waage
Telefon

Avdelinger

Bjørnehiet (3-6 år)

Telefon

Trollskogen (2-6 år)

Telefon

Maurtua (1-3 år)

Telefon

Kontakt

E-post
plassen.bhg@bal.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Jerikoveien 9
1067 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag