Plassen barnehage

Plassen barnehage er en 3 avdelingsbarnehage med barn i alderen 10 mnd.- 6 år. Vi har en avdeling for barn mellom 1-3 år, to avdelinger for barn mellom 3-6 år, der en av avdelingene er en smågruppe. Smågruppen er en avdeling med redusert barneantall hvor noen av plassene er reservert for barn med behov for særskilt oppfølging. Barnehagen ligger sentralt plassert på Lindeberg, her har vi tilgang til fine friluftsområder. Vi bruker nærmiljøet aktivt med fokus på kropp, bevegelse og helse. Vi samarbeider mye på tvers av huset og jobber etter filosofien felles barn/felles ansvar. Vi har styrket fokus på gode relasjoner, lek, læring og en inkluderende praksis.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår miljø- og klimarapport. Barnehagen har tre avdelinger.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Alna
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 10 måneder - 6 år
 • Antall barn: 39
 • Inneareal: 5,5 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 4,8 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 30% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Hver avdeling har faste turdager hvor blant annet skogen benyttes. Vi bruker aktivt områdene rundt barnehagen. Vi har et godt arbeidsmiljø med både humor og faglige diskusjoner.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent78%61%
Ute- og innemiljø3,73,8
Barnets trivsel4,44,4
Informasjon3,84,3
Barnets utvikling4,04,2
Total tilfredshet4,04,0

Pris

Pris for opphold: 3000,- pr måned

Pris for mat: 210,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Daglig leder
Melissa Waage
Telefon

Avdelinger

Bjørnehiet (3-6 år)

Telefon

Trollskogen (2-6 år)

Telefon

Maurtua (1-3 år)

Telefon

Kontakt

E-post
plassen.bhg@bal.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Jerikoveien 9
1067 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag