Nordre Ås barnehage

Litt om barnehagen

Nordre Ås barnehage ligger på Holmlia, med kort avstand til både buss og tog. Barnehagen har fem avdelinger. Tre av avdelingene har barn i alderen 0-3 år, og to avdelinger har barn i alderen 3-6 år. Vårt hovedfokus er språk, mangfold og inkludering, der barn og foreldre skal oppleve seg inkludert og bli tatt på alvor.

Personalgruppen er sammensatt av personer med variasjoner i alder, kjønn, kultur og erfaring. De er lekende, kreative og engasjerte, og opptatt av å gi barna god omsorg og gode opplevelser i hverdagen.

Vi har et høyt antall pedagoger, og i tillegg har resten av personalet barne- og ungdomsarbeiderutdanning.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Søndre Nordstrand
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 10 måneder - 6 år
 • Antall barn: 63
 • Inneareal: 4,1 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 5,8 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 43,8% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Det er viktig for oss at barna skal oppleve hverdagen som meningsfylt, der de opplever mestring og glede. Vi legger til rette for et godt og utviklende læringsmiljø der barn og voksne kan leke, undre seg sammen, utforske, eksperimentere og skaffe nye erfaringer. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser gjennom kunst og kultur, og gjennom musikk, dans og bevegelse.

Barnehagen legger også vekt på bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeid. Dette skal ikke erstatte annet materiell, men være et tillegg til annet materiell vi bruker.

Vi bruker både barnehagens inne og uteområde aktivt, og har en flott grillhytte på barnehagens uteområde. Her foregår det mange gode samtaler mellom barn-barn og barn-voksen rundt bålet.

Skolestarterne har egen skolestartergruppe som samles en dag i uken. Her jobbes det med selvstendighet, mestring og skoleforberedende aktiviteter.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent71%67%
Ute- og innemiljø4,14,3
Barnets trivsel4,64,8
Informasjon4,34,4
Barnets utvikling4,64,7
Total tilfredshet4,64,8

Pris

Pris for opphold: 2000,- pr måned

Pris for mat: 300,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Elisabeth N. Jensen
Telefon

Avdelinger

Gresshoppa (10 mnd - 3 år)

Telefon

Tusenbein (10 mnd -3 år)

Telefon

Rumpetroll (10 mnd-3 år)

Telefon

Humla (3-6 år)

Telefon

Veps (3-6 år)

Telefon

Kontakt

Telefon
23 49 62 62
E-post
nordreas@bsn.oslo.kommune.no
Postadresse:
Nordåsveien 19
1251 OSLO
Besøksadresse:
Nordåsveien 19
1251 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Planleggingsdager 2023/24

28. august og 20. oktober 2023

26. januar, 18. mars og 7. juni 2024

Feriestengt barnehage