Nordberg menighets barnehage

Litt om barnehagen

Nordberg menighets barnehage er en 2-avdelings barnehage bestående av én storbarns- og én småbarnsavdeling. Vi eies av Nordberg menighet og holder til i egne lokaler, som ligger i tilknytning til Nordberg kirke

Vi har en fantastisk beliggenhet, med gangavstand til Nordmarka. Vi har også store og kuperte uteområder som innbyr til varierte aktiviteter vår, sommer, høst og vinter. Innearealene våre er tilsvarende gode, og gir rom for variert lek. Vi er opptatte av å tilby barna våre allsidig lek i allsidige omgivelser.

«Nordberg menighets barnehage skal være et godt omsorgs, -leke og læringsmiljø for barn og voksne»

Vedtekter

Dette er en privat barnehage. Det er barnehagens egne vedtekter som avgjør tildeling av plass i barnehagen. Du må derfor lese vedtektene før du søker om plass.

Vedtekter og årsplan finner du på vår egen private nettside.

Nøkkelinformasjon

 • Privat barnehage
 • Bydel Nordre Aker
 • Ordinær barnehage
 • Livssynbarnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 1 år - 6 år
 • Antall barn: 30
 • Inneareal: 4,9 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 5,6 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 41,1% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Vår kristne profil til uttrykk gjennom månedlige besøk i kirken, vi synger kristne bordvers, feirer høytider og formidler bibelfortellinger.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent64%46%
Ute- og innemiljø4,74,3
Barnets trivsel5,05,0
Informasjon4,94,8
Barnets utvikling5,04,9
Total tilfredshet5,04,9

Pris

Pris for opphold: 3000,- pr måned

Pris for mat: 300,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Om mattilbudet

Vi serverer smørelunsj til første måltid fire dager i uken og kornmåltid til andre måltidet på turdager.

Barna har med seg en matpakke daglig. Vi er opptatte med å servere mat laget av økologiske råvarer, så langt det lar seg gjøre. Smørelunsj og kornmåltidet er basert på helsedirektoratets kostråd: https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/helsedirektoratets-kostrad/

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Bjørn Wang Langer
Telefon

Avdelinger

Snipp (1-3 år)

Telefon

Snapp (3-6 år)

Telefon

Kontakt

Telefon
46 74 96 37
Besøksadresse:
Kringsjågrenda 1
0861 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag