Munkerudsletta barnehage

Litt om barnehagen

Barnehagen har lyse lokaler og ligger i et borettslag like ved skogen. Vi har et variert tilbud av aktiviteter som gir barna fysisk utfoldelse og kreative erfaringer. Vi vektlegger læring gjennom lek, og er opptatt av å styrke barnas selvbilde og sosiale kompetanse. Vi er miljøfyrtårnsertifisert og har fokus på miljø og natur. Barna deltar i kildesortering og dyrking. Vi formidler holdninger om gjenbruk.

Vi har fire avdelinger.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Nordstrand
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 1 år - 6 år
 • Antall barn: 54
 • Inneareal: 4,3 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2022. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2024.

 • Antall barn per ansatt: 6 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2022. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2024.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 33,3% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2022. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2024.

Slik jobber vi

Vi er engasjerte voksne som ser, styrker og bekrefter positiv atferd og utvikling. Vi er bevisste rollene som omsorgsperson, modell, veileder, tilrettelegger og motivator. Vi har ulike faglige møteplasser som assistentforum, lederteam og akademiet for pedagogiske ledere.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20222021
Svarprosent66%74%
Ute- og innemiljø4,04,0
Barnets trivsel4,84,7
Informasjon4,44,5
Barnets utvikling4,74,7
Total tilfredshet4,74,6

Pris

Pris for opphold: 3000,- pr måned

Pris for mat: 200,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Hedda Svele
Telefon

Avdelinger

Spurvene (1-3 år)

Telefon

Meisene (1-3 år)

Telefon

Hakkespettene (3-6 år)

Telefon

Linerlene (3-6 år)

Telefon

Kontakt

Telefon
99 28 51 25
Besøksadresse:
Brattvollveien 219
1164 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag