Midtstuen Kanvas-barnehage

Litt om barnehagen

Midtstuen Kanvas-barnehage ligger med egen port ut i marka. Her kan du møte flere av skogens dyr. Vi har egen lavvo og naturlekeplass. Disse brukes flere ganger i uken.

I Midtstuen Kanvas-universitetsbarnehage jobber det en engasjert personalgruppe. Vi består av fire avdelinger. Vi har litt over 50 % barnehagelærere og erfarne, kompetente og engasjerte fagarbeidere og assistenter. Hos oss jobber det både kvinner og menn i alle stillinger. Vi har en daglig leder og to assisterende daglig ledere i til sammen 100% stilling. 1 ansatt er lektor med mastergrad i barnehagekunnskap og jobber i delt stilling som 30 % assisterende daglig leder og 70 % stilling som lektor ute på avdelingene, hun har ekstra faglig fokus i begge stillinger.

Vedtekter

Dette er en privat barnehage. Det er barnehagens egne vedtekter som avgjør tildeling av plass i barnehagen. Du må derfor lese vedtektene før du søker om plass.

Vedtekter og årsplan finner du på vår egen private nettside.

Nøkkelinformasjon

 • Privat barnehage
 • Bydel Vestre Aker
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 0 år - 6 år
 • Antall barn: 58
 • Inneareal: 4 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 5,5 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 40,1% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Vi fokuserer mye på lek, tilknytning, barns medvirkning og natur. Her ønsker vi at barna skal oppleve motivasjon til utforskning og læring. Vi deler barnegruppene i mindre grupper hver dag. Mindre grupper gir barna mer fokusert voksenkontakt, ro og trygghet. Leke og arbeidsforholdene for både barn og voksne er gode. Med fokus på aktivt deltakende voksne, stimulerer vi blant annet barnets språk og styrker sosiale relasjoner, utforskning og læring. Hverdagskvaliteten i barnehagen skal preges av god planlegging, relasjonskvalitet og forutsigbarhet, samtidig som vi utøver pedagogisk improvisasjon, fleksibilitet og fantasi i arbeidet med barna.

Vi setter foreldresamarbeidet høyt og har faste foreldresamtaler og møter. Det er alltid mulig å be om samtaler ved behov utover de faste samtalene. Vi ønsker foreldrenes tanker velkommen.

Midtstuen Kanvas barnehage er en Universitetsbarnehage og en studentbarnehage. Her gjennomfører barnehagelærerstudenter sine praksisperioder. Studentene gjør at vi må holde oss faglig oppdatert, engasjerte og være gode rollemodeller. Vi har også samarbeid med forskere og faglærere fra universitetet. Dette gjør at vi har et læringsfokus hos ansatte og studenter så vel som for barna. Vi er en lærende organisasjon.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent98%32%
Ute- og innemiljø4,24,0
Barnets trivsel4,94,8
Informasjon4,54,4
Barnets utvikling4,84,7
Total tilfredshet4,64,4

Pris

Pris for opphold: 2000,- pr måned

Pris for mat: 500,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Om mattilbudet

Det serveres to måltider hver dag.
En dag i uken får barna varm lunsj, de resterende dagene serveres brød/knekkebrød med variert pålegg. Hver dag får barna frukt og grønt til måltidene.
Storbarnsavdelingene lager i tillegg mat på bål en dag i uken.
Barna trenger ikke å medbringe egen matpakke i barnehagen.

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Hanne C.K. Williams
Telefon

Assisterende daglig leder

Gro Walø Larsen/ Marius Larsen

Avdelinger

Maurtua (1-3 år)

Telefon

Gjøkeredet (1-3 år)

Telefon

Elgfaret (3-6 år)

Telefon

Revehiet (3-6 år)

Telefon

Kontakt

Telefon
45 96 22 33
E-post
midtstuen@kanvas.no
Besøksadresse:
Midtstugrenda 60
0787 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag