Lofsrud barnehage

Litt om barnehagen

Lofsrud barnehage er en avdelingsbarnehage sentralt beliggende på Mortensrud, i nærhet av t-bane og buss forbindelser. Vår visjon er at alle barna skal få oppleve det unike i seg selv, og arbeide aktivt med å styrke barnas selvfølelse og identitet. Gjennom leken skal barna utvikle seg og oppleve glede og humor i samspill med store og små. Vårt fokus er mangfold og inkludering, hvor mangfold er en stor ressurs. Barnas ulike språkferdigheter skal sees på som ressurs i språkutviklingen, og barna skal oppleve at ulike språk har like stor verdi. Alle barna skal få oppleve det unike i seg selv. Vi arbeider derfor aktivt med å styrke barnas selvfølelse og identitet ved å få hentet frem sitt potensial i samspill med andre. Bøker og musikk er en stor del av hverdagen vår. I barnehagen legger vi grunnlaget for et rikt liv, der barna opplever motivasjon og mestring. Vi lærer av hverandre, mestrer sammen og hjelper hverandre på veien videre.

Vi er en mangfoldig personalgruppe med variasjoner i alder, kjønn, erfaring og språklig samt kulturell bakgrunn. Vi har tilstedeværende personale som er glødende, skapende og opptatt av å gi barna en god barnehagehverdag.

Prosjekt:

Barnehagen er med i et 3 - års prosjekt «Barne- og familiehagen, et oppvekstsenter”, i regi av Oslo-Sør-satsingen som skal bidra til å styrke nærmiljøet, samt utvikle bedre tjenester innen Oppvekst, utdanning og sysselsetting. Målet er å etablere et tettere samarbeid med familiene i nærområde til utvikling av barnehagen som et oppvekstsenter og barnehagen som flerbruks hus. Målet er å bidra til at ulike tjenester er lettere tilgjengelig i barnehagen. Et tiltak er besøksbarnehage hver mandag mellom kl. 10-14 for barn uten barnehageplass i følge av omsorgsperson i barnehagen.

Velkommen til Lofsrud barnehage 😊

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Søndre Nordstrand
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 10 måneder - 6 år
 • Antall barn: 54
 • Inneareal: 7,2 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 4,8 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 40% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Våre satsningsområder er opplevelser, lek og barns medvirkning. Vi er en sertifisert nyeLesefrøbarnehage, som vektlegger utvikling av leselyst og leseglede hos barn, og der foreldre har mulighet til å låne bøker med seg hjem.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent52%27%
Ute- og innemiljø4,03,7
Barnets trivsel4,64,5
Informasjon4,54,3
Barnets utvikling4,64,6
Total tilfredshet4,44,2

Pris

Pris for opphold: 3000,- pr måned

Pris for mat: 210,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Om mattilbudet

Vårt fokus for barna er på næringsrik og bærekraftig mat. Maten vi serverer skal lages fra bunnen av, 50% økologisk og er i henhold til nasjonale retningslinjer. Vi serverer varm lunsj hver dag, i tillegg til frukt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. Vi er i gang med å lage vår egen parsellhage i barnehagen hvor barna kan plante, dyrke og høste egne grønnsaker = «fra jord til bord».

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Marie-Anne Ski
Telefon

Avdelinger

Trollstua (3 -6 år)

Telefon

Solstua (3-6 år)

Telefon

Månestua (0-3 år)

Telefon

Regnbuen (0-3 år)

Telefon

Kontakt

Telefon
23 49 62 80
E-post
Lofsrud@bsn.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Lofsrudhøgda 212
1281 Oslo

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Planleggingsdager 2023/24

28. august og 20. oktober 2023

26. januar, 18. mars og 7. juni 2024

Feriestengt barnehage