Læringsverkstedet Langaard barnehage

Litt om barnehagen

Læringsverkstedet Langaard barnehage er en 4-avdelingsbarnehage lokalisert i det gamle Conrad Langaard kvartalet midt mellom Bislett stadion og Oslo Met. Barnehagen ble etablert i 2007, og har siden 2018 vært en del av Læringsverkstedet barnehager. Vi begynner nå med et nytt og spennende tilbud i Læringsverkstedet Langaard; rullerende friluftsgruppe for storbarna på Grønvold husmannsplass, som vi leier av bymiljøetaten. Her, mellom Maridalsvannet og Akerselva, har vi tilgang til flott natur og fine turområder, med muligheter for varierte aktiviteter og lek. Hytta på husmannsplassen ble pusset opp i 2019, og gir mulighet for husly ved dårlig vær og lave temperaturer. Hytta har innlagt strøm, et kjøkken hvor det kan lages mat, et bad med toalett, og lekerom hvor det også er mulighet for å hvile.

Vedtekter

Dette er en privat barnehage. Det er barnehagens egne vedtekter som avgjør tildeling av plass i barnehagen. Du må derfor lese vedtektene før du søker om plass.

Vedtekter og årsplan finner du på vår egen private nettside.

Nøkkelinformasjon

 • Privat barnehage
 • Bydel St. Hanshaugen
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 1 år - 6 år
 • Antall barn: 54
 • Inneareal: 4,9 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2022. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2024.

 • Antall barn per ansatt: 6 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2022. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2024.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 41,7% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2022. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2024.

Slik jobber vi

I Læringsverkstedet Langaard er det en viktig del av vår hjertekultur å fremme Mangfold. Hos oss skal barna oppleve at anerkjennelse for den de er, og at det er et trygt miljø hvor det er rom for hvert barns unike identitet, familie, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Vi ønsker å fremme mangfold og gjensidig respekt gjennom å fremme barns nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barna skal møte trygge voksne som gjennom en åpen dialog motvirker skam og fremmedfrykt. Hos oss skal barna oppleve at de får like muligheter og at de alle er en like viktig del av det fellesskapet vi har her i Læringsverkstedet Langaard.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20222021
Svarprosent67%48%
Ute- og innemiljø3,93,8
Barnets trivsel4,54,4
Informasjon4,24,0
Barnets utvikling4,34,3
Total tilfredshet4,03,9

Pris

Pris for opphold: 3000,- pr måned

Pris for mat: 600,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Om mattilbudet

Gjennom arbeid med Læringsverkstedets konsept «Et godt måltid» jobber vi for at måltidet skal være en god læringsarena for barna. Avdelingene rullerer på ansvaret for matlagingen, og barna er deltakende i alle delene av måltidet, både forberedelsene, gjennomføringen og etterarbeide. Vi serverer frokost, lunsj og 14-måltid hver dag. Barna får varmmat til lunsj fire dager i uka, og brødmåltid en dag. Barna får tilbud om melk til frokost og 14-måltidet, samt frukt hver dag. Det legges til rette for allergier og mattradisjoner.

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Jorunn Sveløkken
Telefon

Kontakt

Telefon
37 07 16 85
E-post
langaard@laringsverkstedet.no
Besøksadresse:
Lille Bislett 28
0170 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag