Kværnerdalen barnehage

Litt om barnehagen

Kværnerdalen barnehage ligger innerst i Kværnerbyen med kort avstand til offentlig kommunikasjon.

Vi er seks team i ett bygg. Spiker'n er friluftsteamet i Kværnerdalen og disponerer buss tre dager i uken som kjører på tur ut i naturen eller andre steder i byen. Vi har felles uteområder med hinderløype, grillhytte og ballbinge og et tak med kjøkkenhage. Vi har også en «seter» i Ekebergskrenten og lavvo i skogen ved Rustadsaga. Det er store friområder i umiddelbar nærhet, kort vei til gårdsopplevelser, skog, fjord og kultur. Innendørs har vi felles rom for vannlek, forskning, sansemotorikk, språk og musikk samt gymsal og snekkerbod.

Vi har 20 avdelinger.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår miljø- og klimarapport.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Gamle Oslo
 • Ordinær barnehage
 • Barnehage med baser eller soner
 • 10 måneder - 6 år
 • Inneareal: 11,5 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 6 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 43,8% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

I Kværnerdalen samarbeider vi om utvikling av barnas leke- og læringsmiljø og vi er en Syngende barnehage. Våre felles grunnverdier er: "Samarbeid-raushet-begeistring".

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent67%59%
Ute- og innemiljø4,04,0
Barnets trivsel4,74,6
Informasjon4,14,0
Barnets utvikling4,64,4
Total tilfredshet4,44,3

Pris

Pris for opphold: 3000,- pr måned

Pris for mat: 210,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Generatoren

Styrer
Kari Stokstad
Telefon

Turbinen

Styrer
Caroline Brandth
Telefon

Spiker’n

Styrer
Karina Danielsen
Telefon

Mølla

Styrer
Hilde Hanssen
Telefon

Støperiet

Styrer
Anette Hope
Telefon

Avdelinger

Generatoren - Akslingen (1-3 år)

Telefon

Generatoren - Rotoren (4-6 år)

Telefon

Generatoren - Spenningen (1-3 år)

Telefon

Generatoren - Statoren (2-4 år)

Telefon

Turbinen - Gass (4-6 år)

Telefon

Turbinen - Damp (1-3 år)

Telefon

Turbinen - Vann (1-3 år)

Telefon

Turbinen - Vind (2-4 år)

Telefon

Spiker’n - Jeger’n (1-3 år)

Telefon

Spiker’n - Finner’n (2-6 år)

Telefon

Spiker’n - Speider’n (2-6 år)

Telefon

Spiker’n – Vandrer’n (1-4 år)

Telefon

Støperiet – Vaffeljernet (1-3 år)

Telefon

Støperiet – Kumlokket (3-6 år)

Telefon

Støperiet – Ovnen (2-4 år)

Telefon

Støperiet – Kjelen (1-3 år)

Telefon

Mølla – Hvete (1-2 år)

Telefon

Mølla – Bygg (3-5 år)

Telefon

Mølla – Rug (1-2 år)

Telefon

Mølla – Havre (1-2 år)

Telefon

Kontakt

Telefon
23 43 16 15
Besøksadresse:
Enebakkveien 71
0196 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag