Hov - Meklenborg barnehage

Litt om barnehagen

"Et godt sted å være for å lære"

Vi legger daglig innsats i å skape trygge og utviklende rammer. Hov-Meklenborg barnehage er delt inn i to hus innenfor kort avstand til hverandre. Med skogen som nærmeste nabo, benytter vi den aktivt i vårt pedagogiske arbeid. Vi samarbeider tett på tvers av avdelinger og hus for å sikre tilstedeværelsen av et mangfold av kompetente voksne som er dedikerte til pedagogiske arbeidet

Vår kjernefilosofi, Circle of Security (COS), danner grunnlaget for å bygge trygghet, styrke barnets selvfølelse og trygge tilknytninger. Vi driver aktivt i små grupper på avdelingene for å sikre individuell tilpasning og oppfølging for hvert barn.

Vi er privilegerte som har skogen som en del av vår nære omgivelse. Den benyttes daglig, enten i form av utforskning eller turer i nærområdet. Vår målsetning er å tilby rikelig med fysisk aktivitet utendørs for alle barn.

Vi skaper et læringsmiljø som samsvarer med barnets tempo og interesser, aktivt gjennom hele dagen.

Viktige verdier som vennskap, språkutvikling, selvstendighet og toleranse er i fokus i vårt daglige arbeid.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Vestre Aker
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 10 måneder - 6 år
 • Antall barn: 117
 • Inneareal: 4,2 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 5,9 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 28,5% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Årsplan

Årsplanen er et nødvendig verktøy som styrer barnehagepersonalet gjennom året. Den dokumenterer våre valg og begrunnelser, og viser hvordan vi realiserer rammeplanens mål og innhold, spesielt knyttet til omsorg, lek, danning og læring i barnehagen.

Barnehagens psykososiale barnehagemiljø

Hos oss ønsker vi en hverdag fri for krenkelser som mobbing, vold og utenforskap. Barnehagen jobber aktivt med forebyggende tiltak for å skape et trygt og trivelig miljø for barna, samtidig som alle ansatte griper inn hvis et barn opplever slike krenkelser.

Mat og måltid

I barnehagen følger vi Oslo kommunes veileder for mat og måltid for å sikre sunne og ernæringsriktige måltider i tråd med nasjonale retningslinjer, barnehageloven og rammeplanen. Samt et sosialt og trivelig måltidsituasjon.

Vi oppfordrer alle foreldre til å se vårt informasjonshefte til foresatte, Gode vaner for barn. Hefte gir dere gode tips til kosthold, fysisk aktivitet, søvn og tannhelse.

Oslostandarder

Barnehagen arbeider etter de gjeldende Oslostandardene. I listen under kan du lesen standardene for tilvenning og tilknyttning, leke og språkmiljø og overgangen mellom barnehage og skole

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent80%80%
Ute- og innemiljø3,84,0
Barnets trivsel4,74,8
Informasjon4,54,6
Barnets utvikling4,74,7
Total tilfredshet4,54,5

Pris

Pris for opphold: 3000,- pr måned

Pris for mat: 210,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Om mattilbudet

I barnehagen følger vi Oslo kommunes veileder for mat og måltid for å sikre sunne og ernæringsriktige måltider i tråd med nasjonale retningslinjer, barnehageloven og rammeplanen. Samt en sosialt og trivelig måltidsituasjon.

Hva kan foresatte forvente?
• Vi serverer ett næringsrikt måltid daglig.
• Barna tar med egen matpakke, inkludert frokost om nødvendig.
• Minimum fem ulike påleggssorter tilbys til brødmåltidet.
• Grønnsaker og frukt serveres hver dag.
• Tilbud om melk til minst ett måltid daglig.

Samarbeid med foreldre og SU:
Vi samarbeider med foreldre i samarbeidsutvalget (SU) for å fastsette mattilbudet innenfor budsjettgrensene og barnehagens særegenheter. Ta gjerne kontakt med spørsmål eller spesielle hensyn knyttet til ditt barns kosthold. Sammen sikrer vi et sunt og trygt matmiljø for barna.

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Jacob Broen
Alternativt telefonnummer: 23476106
Telefon

Avdelinger

Bamsebo (0-3 år)

Telefon

Marihøna (0-3 år)

Telefon

Hvit (1-3 år)

Telefon

Rød (1-3 år)

Telefon

Blå (1-3 år)

Telefon

Gul (3-6 år)

Telefon

Grønn (3-6 år)

Telefon

Revehiet (3-6 år)

Telefon

Maurtua (3-6 år)

Telefon

Kontakt

Telefon
90 53 92 75
Besøksadresse:
Hovseterveien 62
0768 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag