Holgerslyst barnehage

Litt om barnehagen

Barnehagen er en menighetsbarnehage og tilhører Ullern menighet.

Barnehagen holder til i lyse og moderne lokaler. Den ligger i et grøntområde ved Bestum barneskole og Ullern kirke med nærhet til trikk og t-bane. Barnehagen har flotte turmuligheter i nærområdet.

Vedtekter

Dette er en privat barnehage. Det er barnehagens egne vedtekter som avgjør tildeling av plass i barnehagen. Du må derfor lese vedtektene før du søker om plass.

Vedtekter og årsplan finner du på vår egen private nettside.

Nøkkelinformasjon

 • Privat barnehage
 • Bydel Ullern
 • Ordinær barnehage
 • Livssynbarnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 10 måneder - 6 år
 • Antall barn: 40
 • Inneareal: 4,4 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 6 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 31,9% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Vi er en menighetsbarnehage hvor vi bygger på de kristne grunnverdiene. Vi vil legge vekt på prososialt arbeid ved å lære barna å hjelpe hverandre, oppmuntre, dele med hverandre, anerkjenne hverandres følelser og prestasjoner, inkludere alle i lek og vise omsorg. Barn som blir møtt av gode voksne, lærer å møte verden med en trygg selvforståelse og raushet. Andre fokusområder vil være sang og musikk, språkarbeid, aktive små og store, samt fokus på miljøet.

Vår visjon går som en rød tråd i alt vi gjør. «Trygghet, raushet og kjærlighet hånd i hånd».

Trygghet: Vi vil skape trygge relasjoner. Barna skal bli trygge individer hvor vi voksne søker det unike i det enkelte barn. Trygghet gjelder også i foreldresamarbeid. Med trygge foreldre skaper vi trygge barn.

Raushet: Vi vil ha takhøyde for hverandres ulikheter. Vi skal ha fokus på hvordan raushet skaper god psykisk helse, noe som er viktig å arbeide med fra barna er små. Raushet og likeverd kan også knyttes sammen. Alle er like mye verdt og vi skal ha respekt for menneskeverdet.

Kjærlighet: Med kjærlighet vil vi ha omsorg og nestekjærlighet for hverandre. Vi vil spille hverandre gode med humor og glede.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent71%80%
Ute- og innemiljø4,44,6
Barnets trivsel4,64,7
Informasjon4,34,4
Barnets utvikling4,44,4
Total tilfredshet4,54,6

Pris

Pris for opphold: 3000,- pr måned

Pris for mat: 700,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Daglig leder

Marte Kjøs Redfern
Telefon

Avdelinger

Eik

Telefon

Hassel

Telefon

Kontakt

Telefon
45 48 87 82
E-post
dagligleder@holgerslystbarnehage.no
Besøksadresse:
Blokkaveien 14
0282 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag