Hausmannsgate barnehage

Litt om barnehagen

Velkommen til vår fantastiske barnehage, et fargerikt hus i hjertet av Oslo sentrum! Vi er stolte av å være en inkluderende barnehage, der hvert barn og hver familie er en verdifull del av vårt mangfoldige fellesskap.

Vi er en flerkulturell barnehage med fokus og engasjement for livsmestring og språk. Gjennom lek, sosialt samspill, glede, humor og sanseopplevelser utforsker vi og er nysgjerrige på språk og kultur. I samarbeid med regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage og Oslo Met sørger vi for at vi holder oss oppdatert på forskningsbasert kunnskap som en kilde til inspirasjon og utvikling for oss ansatte, der vi sammen sikrer at mangfoldet blir en berikelse for hele barnehagen. Barnas medvirkning er kjerneelementet i vår tilnærming, og vi verdsetter foreldregruppen som en uvurderlig ressurs i vår felles reise mot en trygg og spennende utvikling.

Barnehagen åpnet i 2015 i nyoppussede lokaler i en bygning med kulturhistorisk verdi. Vi har fire småbarns avdelinger i 1. etasje og fire store barns avdelinger i 2. etasje som til sammen rommer 132 barn. På våre flotte temarom boltrerommet, språkskogen, forskerlabben, sanserommet og vannlekerommet kan barna få utforske og leke andre steder enn på sine egne avdelingsrom. Utelekeplassen vår inneholder både lekeapparater, sandkasser og et flott grøntareal. En gang i uken drar avdelingene på tur, og da gjerne med bussen til Brekkeskogen eller Brannfjellskogen. Vi serverer fire sunne og næringsrike måltider i uken som vår nydelige kjøkkenassistent lager til oss og barna får frukt hver dag.

Les mer om vårt pedagogiske innhold i barnehagens årsplan.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel St. Hanshaugen
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 1 år - 6 år
 • Inneareal: 5,7 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 6 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 40% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent77%72%
Ute- og innemiljø4,14,2
Barnets trivsel4,74,7
Informasjon4,64,4
Barnets utvikling4,74,7
Total tilfredshet4,64,5

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Frederikke Haller Wiedswang
Telefon

Assisterende leder

Karina Sivertsen
Telefon

Kontakt

Telefon
21 09 78 30
E-post
frederikke.haller@bsh.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Mariboes gate 20
0183 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag