Haugen barnehage

Litt om barnehagen

Haugen barnehage ligger i nye lokaler i Garver Ytteborgs vei 87. Vi har fire avdelinger med barn fra 1–6 år på alle avdelingene. Ute har vi en flott og ny lekeplass med husker, hus, sklier og sandkasser.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Stovner
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 1 år - 6 år
 • Antall barn: 49
 • Inneareal: 7 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 5,5 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 30,8% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Haugen er en kommunal 4-avdelings barnehage. Vi har to småbarnsavdelinger med barn i alderen 0-3 år, og to storebarnsavdelinger med barn i alderen 3-6 år. Barnehagen ligger ved Haugenstua torg, med nær tilgang til Smedstuaskogen, ulike lekeplasser, parker og tog/buss.

Haugen er en flerkulturell barnehage som i det pedagogiske arbeidet legger stor vekt på det mangfold barna, foreldrene og de ansatte representerer med ulike kulturer, tradisjoner og livssyn.

Vårt satsningsområde for 2023 er språk og tilstedeværende, anerkjennende voksne. Vi er opptatt av å skape gode og trygge mestringssituasjoner som grunnlag for all læring. Vi jobber aktivt med Haugen sitt eget program, som vi har kalt «Fra port til port». «Fra port til port» er en metode som legger vekt på god tilknytning og trygge relasjoner, og tilstedeværende voksne som legger til rette for et godt, stimulerende språkmiljø og gode leke- og læringssituasjoner.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent58%68%
Ute- og innemiljø3,94,0
Barnets trivsel4,74,7
Informasjon4,34,4
Barnets utvikling4,74,7
Total tilfredshet4,24,5

Pris

Pris for opphold: 3000,- pr måned

Pris for mat: 210,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Kristin Eide
Telefon

Avdelinger

Glassberget (0-3 år)

Telefon

Trollstua (0-3 år)

Telefon

Soria Moria (3-6 år)

Telefon

Veslefrikk (3-6 år)

Telefon

Kontakt

Telefon
22 68 40 00
E-post
haugen.bhg@bsr.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Garve Ytterborgsvei 87
0977 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag