Haugen barnehage

Litt om barnehagen

Haugen barnehage ligger i nye lokaler i Garver Ytteborgs vei 87. Vi har fire avdelinger med barn fra 1-6 år på alle avdelingene. Ute har vi en flott og ny lekeplass med husker, hus, sklier og sandkasser.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Stovner
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 1 år - 6 år
 • Antall barn: 49
 • Inneareal: 4,8 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2021. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2023.

 • Antall barn per ansatt: 6,2 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2021. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2023.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 45,8% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2021. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2023.

Slik jobber vi

Haugen er en flerkulturell barnehage som i det pedagogiske arbeidet legger stor vekt på det mangfoldet, de ulike kulturer, tradisjoner og livssyn som foreldre, barna og de ansatte representerer. Vi har fokus på lek. Et godt lekemiljø er avgjørende for barnas trivsel, utvikling og læring, og er med å skape gode relasjoner og vennskap. Gode relasjoner og vennskap bidrar til god selvfølelse hos barna. Haugen barnehage satser også på språk samt et sunt og rikt kosthold. Vi bruker arbeidsmåter som henger godt sammen med folkehelseprosjektet til bydelen.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20212020
Svarprosent42%79%
Ute- og innemiljø3,74,0
Barnets trivsel4,54,6
Informasjon4,24,5
Barnets utvikling4,64,7
Total tilfredshet4,24,3

Pris

Pris for opphold: 3050,- pr måned

Pris for mat: 190,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Therese Weymar
Telefon

Avdelinger

Glassberget (1-6 år)

Telefon

Soria Moria (1-6 år)

Telefon

Veslefrikk (1-6 år)

Telefon

Trollstua (1-6 år)

Telefon

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Garve Ytterborgsvei 87
0977 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag