Gransletta barnehage

Litt om barnehagen

Gransletta barnehage åpnet i helt nytt bygg 1. august 2019. Vi har åtte avdelinger med spennende temarom som motorikkrom, dramarom, konstruksjonsrom og formingsrom. Barnehagen har et stort og fint uteområde med åpne plasser som gir barna plass til utfoldelse og variert lek.

Barnehagen er en del av prosjekt Språksterk, et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Oslo, PPT og naturfagssentret.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår miljø- og klimarapport. Vi har åtte avdelinger.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Alna
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 10 måneder - 6 år
 • Antall barn: 108
 • Inneareal: 7,2 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 5,4 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 38,3% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Barna tilbys omgivelser med trygge rammer og mulighet til å kunne utfolde seg. Barna lærer å mestre ulike situasjoner gjennom lek, læring og fysisk aktivitet. Vårt fremste satsingsområde er vennskap. I dette ligger det både et fokus på sosial kompetanse og språk. Fra februar 2018 er vi med i Lesefrø, et prosjekt i samarbeid med biblioteket om å fremme leselyst.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent35%35%
Ute- og innemiljø3,94,0
Barnets trivsel4,54,7
Informasjon4,14,3
Barnets utvikling4,44,6
Total tilfredshet4,14,3

Pris

Pris for opphold: 3000,- pr måned

Pris for mat: 210,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Jonas Tømmerbakke
Telefon

Avdelinger

Rumpetrollene (1-3 år)

Telefon

Lille skogen (1-3 år)

Telefon

Trollungene (1-3 år)

Telefon

Lille bjørn (1-3 år)

Telefon

Store skogen (3-6 år)

Telefon

Froskene (3-6 år)

Telefon

Store Bjørn (3-6 år)

Telefon

Trollhula (3-6 år)

Telefon

Kontakt

Telefon
40 43 58 09
E-post
gransletta.bhg@bal.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Gransdalen 35
1054 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag