Furustien barnehage

Litt om barnehagen

Furustien barnehage er en 4 avdelings barnehage, med to småbarnsavdelinger og to storebarnsavdeliger. Vi har ansatte, barn og foreldre fra ulike land, med ulike språk, tro og tradisjoner. Vi er opptatt av at alle opplever å føle seg inkludert, sett, og gitt likeverdige muligheter for deltagelse, både store og små.

Barnehagen er en del av prosjekt Språksterk, et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Oslo, PPT og naturfagssentret.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår miljø- og klimarapport. Vi har fire avdelinger.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Alna
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 10 måneder - 6 år
 • Antall barn: 63
 • Inneareal: 4,6 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 4,8 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 33,3% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent76%38%
Ute- og innemiljø3,93,9
Barnets trivsel4,64,7
Informasjon4,34,1
Barnets utvikling4,74,7
Total tilfredshet4,54,3

Pris

Pris for opphold: 2000,- pr måned

Pris for mat: 300,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Sonia Esperanza
Telefon

Avdelinger

Skogstua (2-6 år)

Telefon

Marihøna (3-6 år)

Telefon

Maurtua (4-6 år)

Telefon

Knøttene (1-3 år)

Telefon

Kontakt

Telefon
90 22 67 54
E-post
furustien.bhg@bal.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Trygve Lies plass 4
1051 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag