Frantsebråten barnehage

Litt om barnehagen

Frantsebråten Barnehage er vakkert plassert med rikelig tilgang til skog og natur, noe som gir oss mange muligheter for utendørs læring og lek. Vi verdsetter naturen og bruker den aktivt i vår pedagogikk. Hver base har minst en ukentlig turdag, hvor vi utforsker nærmiljøet og lærer om naturen.

Relasjoner er hjertet av vår filosofi. Vi tror at sterke bånd mellom barn og voksne er grunnlaget for trivsel, lek, læring og utvikling. Vi jobber systematisk med Trygghetssirkelen, et verktøy som hjelper oss å forstå og støtte barnas behov, både når de utforsker verden og når de trenger trygghet.

Språk er en annen viktig del av vår pedagogikk. Vi vet at språkutviklingen starter ved fødselen og fortsetter gjennom hele barndommen, men de mest kritiske årene er barnehagealderen. Vi er bevisste på å bruke effektive metoder for å støtte barna i å utvikle et sterkt språk og god språkforståelse.

Lek og sosial kompetanse er to nøkkelområder i vår pedagogikk. Gjennom lek finner barn venner, praktiserer språket sitt, bearbeider opplevelser og utvikler sosiale ferdigheter. Vårt personale er aktivt involvert i leken, og støtter barna i deres sosiale utvikling.

Frantsebråten Barnehage er et pulserende læringsmiljø med syv aktive baser. Vi har fire baser for barn i alderen 1-3 år, hver med ni små utforskere, og tre baser for barn i alderen 3-6 år, hver med atten nysgjerrige små sinn. Hver base er bemannet med tre engasjerte voksne, noe som sikrer at hvert barn får den oppmerksomheten og omsorgen de fortjener. Vårt dedikerte team består av ti pedagoger, fem barne- og ungdomsarbeidere, seks barnehagemedarbeidere og en styrer, alle med et felles mål om å skape en trygg og stimulerende atmosfære for barna.

Velkommen til Frantsebråten Barnehage, hvor vi legger grunnlaget for livslang læring og utvikling

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Vestre Aker
 • Ordinær barnehage
 • Barnehage med avdelinger og baser
 • 10 måneder - 6 år
 • Antall barn: 90
 • Inneareal: 5,6 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 6 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 42,9% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Årsplan

Årsplanen er et nødvendig verktøy som styrer barnehagepersonalet gjennom året. Den dokumenterer våre valg og begrunnelser, og viser hvordan vi realiserer rammeplanens mål og innhold, spesielt knyttet til omsorg, lek, danning og læring i barnehagen.

Barnehagens psykososiale barnehagemiljø

Hos oss ønsker vi en hverdag fri for krenkelser som mobbing, vold og utenforskap. Barnehagen jobber aktivt med forebyggende tiltak for å skape et trygt og trivelig miljø for barna, samtidig som alle ansatte griper inn hvis et barn opplever slike krenkelser.

Mat og måltid

I barnehagen følger vi Oslo kommunes veileder for mat og måltid for å sikre sunne og ernæringsriktige måltider i tråd med nasjonale retningslinjer, barnehageloven og rammeplanen. Samt et sosialt og trivelig måltidsituasjon.

Vi oppfordrer alle foreldre til å se vårt informasjonshefte til foresatte, Gode vaner for barn. Hefte gir dere gode tips til kosthold, fysisk aktivitet, søvn og tannhelse.

Oslostandarder

Barnehagen arbeider etter de gjeldende Oslostandardene. I listen under kan du lesen standardene for tilvenning og tilknyttning, leke og språkmiljø og overgangen mellom barnehage og skole

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent86%90%
Ute- og innemiljø3,63,7
Barnets trivsel4,64,6
Informasjon4,44,2
Barnets utvikling4,54,5
Total tilfredshet4,14,2

Pris

Pris for opphold: 3000,- pr måned

Pris for mat: 210,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Om mattilbudet

I barnehagen følger vi Oslo kommunes veileder for mat og måltid for å sikre sunne og ernæringsriktige måltider i tråd med nasjonale retningslinjer, barnehageloven og rammeplanen. Samt en sosialt og trivelig måltidsituasjon.

Hva kan foresatte forvente?
• Vi serverer ett næringsrikt måltid daglig.
• Barna tar med egen matpakke, inkludert frokost om nødvendig.
• Minimum fem ulike påleggssorter tilbys til brødmåltidet.
• Grønnsaker og frukt serveres hver dag.
• Tilbud om melk til minst ett måltid daglig.

Samarbeid med foreldre og SU:
Vi samarbeider med foreldre i samarbeidsutvalget (SU) for å fastsette mattilbudet innenfor budsjettgrensene og barnehagens særegenheter. Ta gjerne kontakt med spørsmål eller spesielle hensyn knyttet til ditt barns kosthold. Sammen sikrer vi et sunt og trygt matmiljø for barna.

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Marianne Udnæs Brokke
Mobil: 91 32 65 51
Telefon

Avdelinger

Lilla (3-6 år)

Telefon

Base Rød (3-6 år)

Telefon

Base Gul (3-6 år)

Telefon

Base Hvit (1-3 år)

Telefon

Base Blå (1-3 år)

Telefon

Base Oransje (1-3 år)

Telefon

Base Grønn (1-3 år)

Telefon

Kontakt

Mobil: 91 32 65 51

Telefon
23 47 63 36
Besøksadresse:
Arnebråtveien 80
0771 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag