Dynekilen barnehage

Litt om barnehagen

Dynekilen barnehage består av to hus;

Dynekilen har 6 avdelinger med 4 ansatte og 24 vekttall på hver avdeling. Barn under 3 år teller som 2 vekttall, og barn over 3 år teller som 1 vekttall. Avdelingene i 1. etg har primært barn under 3 år, og i 2. etg er det aldersblandete grupper. Ved behov flyttes barn fra 1. etg. til 2.etg. og på tvers av hus. Foresatte informeres om overgang i forkant, slik at barna kan ha en god tilvenning med støtte av ansatte på begge avdelinger.

Annekset har to avdelinger, fordelt på 2 etasjer. 1.etg har 18 barn under 3 år (36 vekttall), 6 ansatte, og deler gruppen i smågrupper med fordelt ansvar på ansatte. 2.etg har aldersblandet gruppe, totalt 18 vekttall, avhengig av alderen til barna (2-6 år). Barn under 3 år teller som 2 vekttall, og barn over 3 år teller som 1 vekttall.

Ved behov flyttes barn fra 1. etg. til 2.etg. og på tvers av hus. Foresatte informeres om overgang i forkant, slik at barna kan ha en god tilvenning med støtte av ansatte på begge avdelinger.

Vi har store fine lokaler med mange lekerom, gymsal og fine gode utelekeplasser, hvor vi dyrker grønnsaker og urter som vi lager god mat av. Vi har åtte avdelinger.

Dynekilen barnehage tilbyr byomfattende gratis barnehageplasser i inntil 12 måneder til flyktninger med botid under 2 år i Norge. Søknad om slike plasser gjøres direkte til barnehagen på eget søknadsskjema. Kontakt barnehagens leder eller egen bydel.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Grünerløkka
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 10 måneder - 6 år
 • Antall barn: 141
 • Inneareal: 4,8 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 5,8 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 50% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Barnehagen har fokus på mangfold og språk. I årsplanen vår kan du lese mer om våre mål, satsingsområder, og hvordan vi arbeider for å fremme barns utvikling og trivsel. Vi er på tur, i Årvollskogen hvor vi har en gapahuk , i bydelens parker eller rundt om i byen vår, for å bli kjent med byens forskjellige kulturtilbud.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent63%86%
Ute- og innemiljø3,94,1
Barnets trivsel4,64,6
Informasjon4,04,0
Barnets utvikling4,44,4
Total tilfredshet4,44,4

Pris

Pris for opphold: 3000,- pr måned

Pris for mat: 210,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Dynekilen barnehage

Irma Drinjakovic
Telefon

Annekset barnehage

Siw Karlsen
Telefon

Kontakt

Telefonnummer til Dynekilen er 23423170, og telefonnummeret til Annekset er 23423270.

Postadresse:
Dynekilgata 16
0569 OSLO
Besøksadresse:
Dynekilgata 16 (Dynekilen) og 10 (Annekset)
0569 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag