Damplassen barnehage

Litt om barnehagen

Barn utvikler seg som individer med egen identitet, samtidig som de blir en del av samfunnet og kulturen. Vi må derfor ha fokus på barnet som unikt individ og som en del av ei gruppe. Vi ønsker at barna skal utvikle god selvfølelse og god medfølelse. Barna er aktive i sin egen meningsskapende prosess, men å bli møtt, sett, hørt og tatt på alvor er avgjørende for om en føler seg verdifull. Vi ønsker at barna skal få uttrykke seg, påvirke og medvirke i sin egen hverdag.

Vår pedagogikk bygger på et syn hvor barnet er i sentrum. Et syn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige

Vi legger vekt på:

 • Øyne som ser, ører som hører
 • Oppmerksomhet som forstår
 • Handling som treffer

Vedtekter

Dette er en privat barnehage. Det er barnehagens egne vedtekter som avgjør tildeling av plass i barnehagen. Du må derfor lese vedtektene før du søker om plass.

Vedtekter for Damplassen barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Privat barnehage
 • Bydel Nordre Aker
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 10 måneder - 6 år
 • Antall barn: 30
 • Inneareal: 5 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 5,3 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 25% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Vi har et helhetlig syn på læring og utvikling. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet og det henger nært sammen med lek, oppdragelse og omsorg. I noen situasjoner er det de ansatte som styrer og tilrettelegger for aktivitetene i barnehagen. I andre situasjoner er det barna selv som styrer sin aktivitet, enten sammen med andre barn eller i kontakt med ansatte. Dette gir en sammenblanding av uformell og formell læring

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent100%96%
Ute- og innemiljø4,34,2
Barnets trivsel4,84,6
Informasjon4,74,3
Barnets utvikling4,84,6
Total tilfredshet4,84,4

Pris

Pris for opphold: 2000,- pr måned


Pris for mat: 550,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Om mattilbudet

Barna får to måltider hver dag. Et medbrakt, og et som barnehagen står for. 4 dager i uken får vi levert deilig og næringsrik varmmat fra barnehagemat.no. Utover dette serverer vi frukt og grønnsaker. Barna skal ha med seg to matpakker på turdager.

Barnehagens ledelse

Styrer

Kristin Rønning
Telefon

Avdelinger

Sol

Jord

Kontakt

Telefon
94 98 05 61
E-post
damplassenbarnehage@gmail.com
Besøksadresse:
Nils Lauritssøns vei 2a
0854 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag