Brobekk barnehage

Litt om barnehagen

Brobekk barnehage – et godt sted å være.

Brobekk barnehage er en basebarnehage med 4 faste avdelinger og store fellesareal. Vi har 72 barn i alderen 1–6 år, og legger til rette for fysisk aktivitet, lek, læring og aktiviteter etter alder.

Vi har erfarne pedagoger, barnehagemedarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og egen styrer 100 prosent. Hver avdeling har to likestilte pedagoger og to barne- og ungdomsarbeidere og/eller barnehagemedarbeidere.

Brobekk barnehage er praksisbarnehage som tar imot studenter fra barnehagelærerstudiet. Vi har erfaring som deltaker i universitetsbarnehageordningen og har et godt samarbeid med OsloMet. Vi er en lærende organisasjon som hele tiden ønsker å være faglig oppdatert ved å reflektere og diskutere fag sammen.

Brobekk barnehage stod ferdig i november 2007. Barnehagen ligger vakkert til i et rolig boligområde, med Bjerke skolehage som nærmeste nabo. Vi har en lekeplass med klatretårn, sklie, fotballbane, dumper, små hus, husker og sandkasser. Vi har godt turmuligheter i nærområdet, som vi bruker aktivt både sommer og vinter.

Bydelen er en del av Groruddalssatsningen med spennende utviklingsarbeid. Vi er med i prosjektet "Språksterk 1-6" som er et utviklings- og forskningsprosjekt ledet av Universitetet i Oslo (UiO) som skal undersøke hvordan barnehager i flerspråklige områder kan bidra til en god språkutvikling for alle barn. Vi er også med i et kompetanseløft som ser på overgang barnehagen og skole.

Satsningsområdene våre er språk, tidlig innsats, folkehelse og medvirkning.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Bjerke
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 1 år - 6 år
 • Antall barn: 72
 • Inneareal: 4,7 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 6 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 50% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Lek, glede, omsorg, respekt, inkludering og læring skal prege barnehagen. Overordnet satsing er språk, sosial kompetanse og fysisk aktivitet.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent77%69%
Ute- og innemiljø4,14,0
Barnets trivsel4,74,7
Informasjon4,64,5
Barnets utvikling4,54,5
Total tilfredshet4,64,4

Pris

Pris for opphold: 3000,- pr måned

Pris for mat: 210,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Rakel Standal
Telefon

Avdelinger

Raketten (1-3 år)

Telefon

Stjerneskuddet (1-3 år)

Telefon

Kometen (3-5 år)

Telefon

Galaksen (3-5 år)

Telefon

Kontakt

Telefon
94 82 90 58
E-post
brobekk.barnehage@bbj.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Refstadsvingen 16
0589 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag