Barnebo barnehage

Litt om barnehagen

Vi er bedriftsbarnehage for enkelte brukerbedrifter i Forskningsparken. Barnebo barnehage er bedriftsbarnehage for SINTEF som har prioritet ved opptak, men det er åpent for alle å søke om plass. Brukerne benytter samtlige plasser fra 0 - 2 år, men fra 2 års alder ønskes eksterne søkere.

Vedtekter

Dette er en privat barnehage. Det er barnehagens egne vedtekter som avgjør tildeling av plass i barnehagen. Du må derfor lese vedtektene før du søker om plass.

Vedtekter og årsplan finner du på vår egen private nettside.

Nøkkelinformasjon

 • Privat barnehage
 • Bydel Vestre Aker
 • Bedriftsbarnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 0 år - 6 år
 • Antall barn: 45
 • Inneareal: 7,4 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2022. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2024.

 • Antall barn per ansatt: 5,6 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2022. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2024.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 26,3% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2022. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2024.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20222021
Svarprosent72%86%
Ute- og innemiljø4,94,8
Barnets trivsel4,94,8
Informasjon4,74,8
Barnets utvikling4,84,9
Total tilfredshet4,95,0

Pris

Pris for opphold: 3135,- pr måned

Prisen gjelder per måned 11 måneder av året.

Pris for mat: 665,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Om mattilbudet

Barnehagen har en foreldrefinansiert kjøkkenhjelp i 40 % stilling som lager et varmt måltid til barna hver dag.

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Ivana Ostojic
Telefon

Avdelinger

Gaupene (4-6)

Telefon

Bjørnene (3-4)

Telefon

Harene (0-2 år)

Telefon

Kontakt

Telefon
40 22 13 49
E-post
Styrer@barnebo.no
Besøksadresse:
Gaustadalléen 28
0372 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag