Abildsø menighetsbarnehage

Litt om barnehagen

Vi er en menighetsbarnehagebarnehage med fokus på friluftsliv, og barna har faste turdager hvor de går på tur i nærmiljøet i mindre grupper. Vi har tilgang til gymsal i samme bygg som barnehagen er i. Visjonen vår er "et trygt sted å være der det er spennende å leke og lære".

Vedtekter

Dette er en privat barnehage. Plass fordeles ut fra barnehagens egne vedtekter. Les vedtektene før du søker om plass (PDF).

Nøkkelinformasjon

 • Privat barnehage
 • Bydel Østensjø
 • Ordinær barnehage
 • Livssynbarnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 1 år - 6 år
 • Antall barn: 33
 • Inneareal: 6,4 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 6 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 42,9% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Vårt fremste og overordnede mål er barns beste, i alle situasjoner. Vi vil skape en barnehage hvor barna mestrer lek, læring og det å være i relasjon med andre. Vi skal være en barnehage hvor barn utvikler et positivt selvbilde og god selvtillit, og vi vil være et inkluderende fellesskap med rom for hvert enkelt, unike barn. Barnehagen har utvidet, kristen formålsparagraf. Barna blir kjent med kristne verdier gjennom historieformidling og sanger, men i like stor grad vil barna møte sanger, fortellinger og bøker fra samtiden og fra barnekulturen. Vi vil også lære om andre religioner og livssyn.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent43%50%
Ute- og innemiljø4,44,4
Barnets trivsel4,84,6
Informasjon4,54,3
Barnets utvikling4,84,6
Total tilfredshet4,94,4

Pris

Pris for opphold: 2000,- pr måned

Pris for mat: 300,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Anna-Karin Börjesson
Telefon

Avdelinger

Småbarnsavdeling (1-3 år)

Telefon

Storebarnsavdeling (2-6 år)

Telefon

Kontakt

Besøksadresse:
Langerudhaugen 1
1187 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag