Kontaktinformasjon for Ny vannforsyning Oslo

Se kontaktinformasjon for prosjektet Ny vannforsyning Oslo.

Mediehenvendelser

Gro Haldis Elden, kommunikasjonsleder

Helle Mjøs, kommunikasjonsrådgiver

Nabohenvendelser

Kontakt våre bydelskoordinatorer på telefon eller e-post hvis du har spørsmål eller innspill til vårt arbeid i ditt nærmiljø.

Vi er tilgjengelige i ordinær arbeidstid, mandag-fredag kl. 08.30-15.30. Kan vi ikke ta telefonen, ringer vi deg tilbake.

Bydelene Ullern og Vestre Aker, samt Bærum, Lier og Hole kommune:

Bydelskoordinator Peter Tjølsen

Bydelene Alna, Sagene, Bjerke og Nordre Aker:

Bydelskoordinator Bjørn Midthaug

Vann- og avløpsetaten

  • E-post til postmottak: postmottak@vav.oslo.kommune.no. Merk gjerne e-posten med “Ny vannforsyning”.
  • Telefon kundeseksjonen: 23 44 00 00
  • E-post kundeseksjonen: kunde@vav.oslo.kommune.no
  • Besøksadresse: Herslebs gate 5, 0561 Oslo
  • For det som skjer utenfor normal arbeidstid og ikke kan vente, kontakt Vann- og avløpsetatens vakttelefon: 23 44 09 00.

Prosjektledelse

Ansvarlig for utbygging

Det er Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) som er ansvarlig for utbyggingen av ny vannforsyning i Oslo. Se det forenklede orgaisasjonskartet for prosjektorganisasjonen i prosjekt Ny vannforsyning Oslo: Forenklet organisasjonskart.

Multiconsult, Cowi og Asplan Viak er valgt som rådgivere for prosjektering.

Plan- og bygningsetaten (PBE) er planmyndighet i Oslo og har vært ansvarlig for behandlingen av reguleringsplan med konsekvensutredning. I Hole, Lier og Bærum er det kommunenes respektive planmyndigheter som har vært ansvarlige for behandlingen av reguleringsplan med konsekvensutredning.


Mer informasjon om Ny vannforsyning Oslo