Kontaktinformasjon for Ny vannforsyning Oslo

Se kontaktinformasjon for prosjektet Ny vannforsyning Oslo.

Mediehenvendelser

Gro Haldis Elden, kommunikasjonsleder

Helle Mjøs, kommunikasjonsrådgiver

Nabohenvendelser

Kontakt våre bydelskoordinatorer på telefon eller e-post hvis du har spørsmål eller innspill til vårt arbeid i ditt nærmiljø.

Vi er tilgjengelige i ordinær arbeidstid, mandag-fredag kl. 08.30-15.30. Kan vi ikke ta telefonen, ringer vi deg tilbake.

Bydelskoordinator Bjørn Midthaug

Vann- og avløpsetaten

Prosjektledelse

Ansvarlig for utbygging

Det er Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) som er ansvarlig for utbyggingen av ny vannforsyning i Oslo. Se det forenklede orgaisasjonskartet for prosjektorganisasjonen (PDF) for prosjektorganisasjonen i prosjekt Ny vannforsyning Oslo.

Multiconsult, Cowi og Asplan Viak er valgt som rådgivere for prosjektering.

Plan- og bygningsetaten (PBE) er planmyndighet i Oslo og har vært ansvarlig for behandlingen av reguleringsplan med konsekvensutredning. I Hole, Lier og Bærum er det kommunenes respektive planmyndigheter som har vært ansvarlige for behandlingen av reguleringsplan med konsekvensutredning.

Mer informasjon om Ny vannforsyning Oslo