Kontaktinformasjon for Ny vannforsyning Oslo

Se kontaktinformasjon for prosjektet Ny vannforsyning Oslo.

Kontakt oss

Mediehenvendelser

Gro Haldis Elden

Jon E. Sæter

Henvendelser for Bydel Vestre Aker, Bærum, Lier og Hole kommune

Helle Mjøs

Bydelskoordinator Bydel Ullern og Alna

Bjørn Midthaug

Bydelskoordinator Bydel Sagene, Bjerke og Nordre Aker

Jon E. Sæter

Prosjektdirektør

Steinar Johannessen

Vann- og avløpsetatens vakttelefon og e-postadresse

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Ansvarlig for utbygging

Det er Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) som er ansvarlig for utbyggingen av ny vannforsyning i Oslo. Se det forenklede orgaisasjonskartet for prosjektorganisasjonen i prosjekt Ny vannforsyning Oslo: Forenklet organisasjonskart.

Multiconsult, Cowi og Asplan Viak er valgt som rådgivere for prosjektering.

Plan- og bygningsetaten (PBE) er planmyndighet i Oslo og har vært ansvarlig for behandlingen av reguleringsplan med konsekvensutredning. I Hole, Lier og Bærum er det kommunenes respektive planmyndigheter som har vært ansvarlige for behandlingen av reguleringsplan med konsekvensutredning.


Mer informasjon om Ny vannforsyning Oslo