Tidligere nyhetsbrev om ny vannforsyning

Se tidligere nyhetsbrev om ny vannforsyning i Oslo.

Trykte nyhetsbrev

Digitalt nyhetsbrev - Vestre Aker og Ullern

Digitalt nyhetsbrev - Alna, Nordre Aker og Sagene

Mer informasjon om Ny vannforsyning Oslo