Meld fra om oversvømmelse

Mer regn og tettere bebyggelse gjør at vi stadig oftere opplever at kjellere, uteområder og veier oversvømmes når det regner. Meld gjerne inn problemer til oss, men husk at alle tomteeiere har et ansvar for at overvann tas hånd om på en trygg og god måte.

Eier du eiendom?

Eier du en eiendom er du ansvarlig for å håndtere overvann på eiendommen og sikre bygningen mot skader. Les mer om overvannshåndtering.

Kjelleroversvømmelser

Hvis du har hatt kjelleroversvømmelse i forbindelse med kraftig regnvær, vil vi i Vann- og avløpsetaten gjerne høre fra deg. Vi registrerer alle slike hendelser i våre systemer. Slike registreringer hjelper oss å finne eventuelle feil og danner grunnlag for utvelgelse av rehabiliteringstiltak på lengre sikt.

Dette ønsker vi å vite:

  • Dato og nøyaktig adresse for hendelsen
  • Beskriv hva som skjedde så godt som mulig. Det er spesielt viktig å finne ut hvor vannet kom fra. Kom det opp av sluk eller toalett, eller gjennom gulv, vegg eller åpninger? Var vannet rent eller skittent? Hvor lenge pågikk det? Hvordan løste det seg?
  • Send oss gjerne bilder hvis du har dette.
  • Nevn også andre forhold du tror kan være relevante. Har det skjedd tidligere? Var det flere andre i området som opplevde det samme?

Send henvendelsen din på e-post til postmottak@vav.oslo.kommune.no.

Vær oppmerksom på at forhold vedrørende ansvar og erstatning må du ta gjennom ditt forsikringsselskap, eller eventuelt sende en egen henvendelse om.

Oversvømmelser utendørs

Del bilder av oversvømmelser med oss. Vi jobber med å sikre byen mot flomskader og trenger din hjelp. Send oss bilder og videoer av oversvømmelser i forbindelse med kraftig regnvær, eller andre måter regn skaper problemer eller gjør skade. Vi ønsker oss bilder og videoer fra både nå og tidligere år. Ved å bidra er du med på å gjøre Oslo til en tryggere by.

Send inn dine bilder av oversvømmelser med kommunen

Tette veisluk

Tette veisluk melder du i fra om i Bymelding

Hvorfor blir det oversvømmelse?

Det er mange grunner til at vi stadig oftere opplever oversvømmelser når det regner.

Vannet søker sine historiske veier

Et stort antall elver og bekker renner gjennom Oslo. Mange går i rør under bakken, og andre er fylt eller bygget igjen. Selv om bekken er borte samler regnet seg likevel der det alltid har gjort og vi får lettere oversvømmelser enn om bekken hadde rent åpent og uten hindringer.

Avløpsnettet og veiene renner over

Mye av avløpsnettet i Oslo består av rør som transporterer både regnvann og kloakk sammen. Verken avløpsnettet eller veidreneringen er beregnet for å ha kapasitet til å ta unna alt vannet under kraftige regnskyll. Når rørene blir fulle finner vannet andre veier og kan komme opp gjennom kummer i veiene, og gjennom kjellersluk.

Asfalt og hustak samler opp vann

Stadig større deler av byen dekkes av tette flater som hustak og asfalt. Dette hindrer regnet i å trenge ned i bakken, som det normalt ville gjort. Isteden samler vannet seg på overflaten og fører til oversvømmelser, eller renner ned i sluk og fyller opp avløpsrørene slik at disse renner over.

Se: Faktaark om overvannsløsninger