Forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) innen vannforsyning og avløpshåndtering

Vann- og avløpsetaten er pådriver for forskning, utvikling og innovasjon innen vannforsyning og avløpshåndtering. Vi prioriterer områder som er nyttige for oss, byens innbyggere, næringsliv og andre kommunale sluttbrukere i vannbransjen. Dette bidrar til at vi er mer forberedt på å møte morgendagens utfordringer.

Ved å spisse vår innsats ønsker vi å bidra til mer brukerstyrt forskning, innovasjon og utvikling (FoUI) som igjen fører til konkret innovasjon og kompetanseheving.

Strategi for FoUI

Vi jobber hver dag for å gi Oslos innbyggere rent vann i springen, og sikre at avløpsvann når frem til avløpsanlegget, og blir renset, uten å skade miljøet. For å løse samfunnsansvaret på best mulig måte, må vi hele tiden utvikle oss og holde tritt med teknologisk og samfunnsmessig utvikling.
Vi har derfor utarbeidet en FoUI-strategi som skal sikre at vi har en målrettet innsats på området og setter oss i førersetet for egen utvikling.

Satsingsområder

I vår strategi har vi identifisert FoUI-områder som representerer våre behov og målsetninger. Les mer om våre FoUI-områder i strategien under.

Vann- og avløpsetatens strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon (PDF)

Meld inn forslag

Meld inn forslag til FoUI-prosjekter