Ungdommens kulturpris i Bydel Østensjø

Frist for å nominere

10. februar 2022.

Om prisen

Ungdomsrådet deler ut ungdommens kulturpris hvert år.

Prisen går til personer eller lag og organisasjoner som over lengre tid har jobbet for bydelens lokale kulturliv gjennom frivillig innsats og engasjement, eller har markert seg positivt gjennom kulturaktiviteter i bydelen. Prisvinneren må være en ungdom, eller noen som har gjort en innsats for ungdommen, i bydelen.

Prisvinneren får 15 000 kroner.

Ungdomsrådet deler ut prisen for å verdsette frivillig innsats og kulturaktivitet i bydelen. Vi vil gi en oppmuntring til de som engasjerer seg lokalt, skaper noe nytt og yter noe ekstra.

Bydel Østensjø har flere unge som bidrar til at bydelen har et rikt kulturliv, enten ved sitt talent eller sin frivillige innsats. De fortjener å bli satt pris på.

Ungdomsrådet oppfordrer bydelens innbyggere til å foreslå kandidater til prisen. 

Slik foreslår du en kandidat

Enkeltpersoner, lag og foreninger, kulturinstitusjoner og tilsvarende kan sende inn forslag, men kan ikke foreslå seg selv.

Forslag skal begrunnes og meldes skriftlig til ungdomsrådet i Bydel Østensjø.

Forslag sendes til postmottak@bos.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Østensjø, Postboks 39 Bogerud, 0621 Oslo.

Kontaktinformasjon

Anne-Sissel Slaatsveen
E-post: annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 414 79 455