Oslo miljøpris

Vinnere av Oslo miljøpris 1998-2019

 

Tidligere vinnere av Oslo miljøpris
ÅrVinnerHederlig omtale
2019Miljøagentene i Oslo.Ekte Vare AS og Tise AS.
2018Oslo Natur og Ungdom for sitt utrettelige arbeid gjennom 50 år med å engasjere ungdom i miljøsaker som kollektivtilbud, luft- og støyforurensning og klimatiltak. Oslo Natur og Ungdom har også vært en pådriver for samarbeid i miljøsaker mellom ulike typer ungdomsorganisasjoner.Toril Mentzoni startet La Humla Suse i 2013, og siden da har hun gjort en enorm innsats for å sikre humlenes levekår i Norge. Organisasjonen har hatt sitt utspring i Oslo, men er nå i ferd med å bre seg utover i landet.

Helene Gallis har gjennom mange år stått i spissen for flere visjonære initiativ som bidrar til å gjøre Oslo både grønnere og varmere. I dag driver hun Nabolagshager, som gjennom kurs, foredrag, arrangementer og innovative prosjekter har spredd både kunnskap og inspirasjon til tusenvis av Oslos innbyggere.
2017«Restarters Oslo»  Initiativtaker Kaja Ahnfelt med samarbeidspartnere arrangerer fiksefester for elektronikk på sentrale møteplasser i byen, der «fiksere» reparerer og vedlikeholder elektronisk utstyr og lærer dem som stikker innom å ta vare på elektronikk i istedenfor å kaste utstyret. «Jobben Oslo»  er et arbeidstreningsprosjekt under Frelsesarmeens rusomsorg. Gir dagtilbud til aktive og tidligere rusmisbrukere, med bla.a. skjærgårdstjeneste, gaterydding og gjenbruksverksted.
2016Matsentralen Oslo, for å redistribuere overskuddsmat til vanskeligstilte og sikre at store mengder mat som ellers ville blitt kastet blir dermed spist. Lone Jessen og Per Lindberg, for å være pådriverne for at Langgata 47 er Norges første borettslag med solceller.
2015Bondens marked, for å gjøre lokal, kortreist mat tilgjengelig for Oslos befolkning.FutureBuilt, for å utvikle klimavennlige bygg og byområder gjennom forbildeprosjekter.
2014EVO Elsykler, for satsning på elsykler som erstatning for transport med personbil.Anne Dubrau, for å være en pådriver og pioner for lokale miljøtiltak i Oslo. Hun står bak Epleslang og BYBI.

MAJOBO og Kompass & Co, som gjennom samarbeid med mange aktører realiserer gode miljøprosjekter.
2013Geitmyra matkultursenter for barn, for sitt arbeid med å lære barn om maten de spiser og bærekraftig matproduksjon.Trine Johnsen, for hennes innsats i for elveadopsjon og engasjement for å ivareta Oslos blågrønne struktur.

Ole Jakob Johansen, initiativtaker og prosjektleder til biogassanlegget på Bekkelaget som produserer drivstoff basert på avløpsslam.
2012Color Line, for pionerprosjektet med landstrøm til skipene sine når de ligger til kai i Oslo.Jørgen Randers, for hans store engasjement og hans viktige stemme i miljø- og klimakampen.

Friends Fair Trade, som gir byens forbrukere enklere tilgang til rettferdige og økologiske varer.
2011Lønnealléen borettslag, Nordstrand Vel og Johannes Løken, for sin innsats for å gjøre Oslos boliger Oljefri! Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, de første som prøvde en sak etter miljøinformasjonsloven for rettsvesenet.

Dragen juniorklubb, for sitt fokus på miljøriktig forbruk, innkjøp og resirkulering.
2010Frederica Miller i Gaia arkitekter, som i over 30 år har glødet og arbeidet for å få økologi innarbeidet som en naturlig del av arkitektfaget.Stein Stoknes for å realisere Oslos første passivhus.

Siri Haavie for sin innsats for å øke bevisstheten og bevare skole- og parsellhager i Oslo.
2009Bilkollektivet BA, for å tilby et alternativ til innbyggere i Oslo som ikke ønsker å eie egen bil.Ivar Holtan og Kristina Bjureke, to ildsjeler som med kunnskap og stor innsats har mobilisert for å bekjempe problematiske fremmede planter i Oslo.
Oslo bymiljøpris (navnebytte i 2009)
2008Bydelsrusken i Bydel Grünerløkka, for etablering (2002) og drift av mini-gjenbruksstasjon i SofienbergparkenEivind Bødker, for sin innsats for bymiljøet i Oslo.
Thon Hotels Oslo, for å ha miljøsertifisert alle sine 13 hoteller i Oslo.
2007Oslo Elveforum, og Sigurd Tønsberg for å ta vare på det blågrønne Oslo og innsatsen for sikring og gjenåpning av elver og bekker i byggesonen.Ullern videregående skole, for bredt og godt arbeid med miljøfyrtårnsertifisering, organisert gjennom elevrådet.
Cultura Bank forplikter seg til at innskudd skal lånes ut til prosjekter som er samfunnsnyttige, respekterer menneskerettighetene, og ivaretar miljøhensyn.
2006Hotellkjeden Scandic har miljøsertifisert alle hoteller i Oslo og går foran for å gjøre Oslo til en miljøvennlig reiselivsdestinasjon.
Østmarkas venner for sitt 40 år lange arbeid for bevaring og bruk av Østmarka som natur- og friluftsområde.
Gamle Oslo Servicesentral for sitt viktige arbeid med vedlikehold av utearealer og bygninger i bydelen.
Kim Halvor Hartvig for sin innsats for registrering og bevaring av verdifull natur i Oslo.
2005Naturvernforbundet i Oslo og AkershusVann- og avløpsetaten og Friluftsetaten
2004Øyafestivalen er en nasjonal spydspiss som miljøvennlig festivalarrangør. De gir også publikum mulighet til å ta miljøansvar gjennom praktisk handling.Matvarehuset Ultra Stovner er sertifisert etter kravene til Svanemerket. Det stiller noen av verdens strengeste miljøkrav til dagligvarebutikker.
Sagene Samfunnshus er en viktig møteplass og katalysator for bærekraftig utvikling i bydel Sagene og i byen forøvrig. 
2003Østensjøvannets venner har i 15 år arbeidet for vern og miljøriktig forvaltning av Østensjøvannet, samt spredning av kunnskap om Østensjøvannets miljøverdier. 
2002Lutvann skole, for lokalt, nasjonalt og internasjonalt banebrytende pedagogikk i deres uteskolevirksomhet.
Toyota Sentrum AS er et forbilde på miljøarbeid; de er bl.a. miljøfyrtårnsertifisert og svært gode på kildesortering.
2001Bydel Grefsen-Kjelsås Nils Ranheim
Stovner Selskabet for Oslo Byes Vel
Gamlebyen skole
2000Stiftelsen Holmlia Nærmiljø
Bydel Søndre Nordstrand
Elin Tyse
Peppes Pizza
1999Tor Holtan Hartvig, NordstrandGrunerløkka Miljøkorps
Savo AS
1998Boris Hansen, ManglerudÅsen Voksenopplæringssenter
Friluftssentralen i Gamle Oslo
Akers Avis Groruddalen