Bydel Stovners frivilligpriser

Frist for å nominere

Fristen for å nominere til begge priser er 8. oktober. Forslagene med begrunnelse sendes til postmottak@bsr.oslo.kommune.no.

Hvem kan du nominere?

Prisene for Årets ildsjel og Årets unge ildsjel kan gis til en enkeltperson, organisasjon eller institusjon i bydelen som har gjort en ekstraordinær innsats som kommer lokalbefolkningen til gode.

Prisene har felles kriterier, men mottaker av Årets unge ildsjel må være under 25 år.

Kriteriet for «vedvarende innsats over lengre tid» gjelder ikke for Årets unge ildsjel.

Kriterier for å bli nominert

Innsatsen må være vedvarende innsats over lengre tid (Årets ildsjel).

I tillegg vektlegges om prismottakeren bidrar eller har bidratt til:

  • økt samarbeid og dialog mellom frivilligheten og bydelen eller innen frivilligheten
  • nyskapende eller utviklingsrettet arbeid
  • lavterskeltilbud
  • å styrke lokalsamfunnet

Medarbeidere i Bydel Stovner kan ikke nomineres for arbeidet de gjør i sin stilling i bydelen.

Jury er Bydel Stovners mangfold-, oppvekst- og kulturkomité.

Utdeling

Prisene er arvtakerne etter det som tidligere het Bydelsprisen. Vinnerne mottar 5000 kroner hver for sin innsats for frivilligheten i Bydel Stovner.

Prisutdeling skjer på Bydel Stovners frivillighetskveld 5. november.

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du sende e-post til neha.naveen@bsr.oslo.kommune.no.