Tilskudd til ungdomstiltak i Bydel Vestre Aker

Frist for å søke

Søknader behandles fortløpende på Ungdomsrådets møter. Søknaden må være oss i hende senest 10 dager før møtedato.

Kriterier for å søke

 • midler skal gå til aktiviteter med og for ungdom i alderen 13-19 år
 • ungdom skal være aktive i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket, prosjektet eller aktiviteten
 • tiltaket skal være lavterskel og skal komme flere til gode
 • tiltakene skal bidra til å starte/ bedre aktiviteter som benyttes av barn og unge
 • arrangementer som avholdes i bydelen vil bli prioritert

Det gis ikke midler til generell drift.

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål og søknad sendes til:
Sofie Widdal, sekretær Lokalt Ungdomsråd
E-post: sofie.widdal@bva.oslo.kommune.no

Slik søker du tilskudd til ungdomstiltak i Bydel Vestre Aker

 1. 1Last ned og fyll ut søknaden
 2. 2Send inn søknaden

  Søknaden sendes til Sofie Widdal, sekretær Lokalt Ungdomsråd.
  E-post: sofie.widdal@bva.oslo.kommune.no