Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til ungdomstiltak i Bydel Vestre Aker

Frist for å søke

15. april 2018.

Kriterier for å søke

  • midler skal gå til aktiviteter med og for ungdom i alderen 13-19 år
  • ungdom skal være aktive i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket, prosjektet eller aktiviteten
  • tiltaket skal være lavterskel og skal komme flere til gode
  • tiltakene skal bidra til å starte/ bedre aktiviteter som benyttes av barn og unge
  • arrangementer som avholdes i bydelen vil bli prioritert
  • det gis ikke midler til generell drift

Kontaktinformasjon

Sofie Widdal, leder for Vestre Aker Familesenter
E-post: sofie.widdal@bva.oslo.kommune.no

Slik søker du tilskudd til ungdomstiltak i Bydel Vestre Aker