Tilskudd til ungdomstiltak i Bydel Østensjø

Frist for å søke

Du kan søke hele året. Vi fordeler pengene fortløpende.

Kriterier for å søke

 • Aktiviteten du søker penger til må ha tilknytning til,  og involvere ungdom i bydelen.
 • Du som søker må være mellom 13 og 19 år.
 • Aktiviteten må være rettet mot bydelens innbyggere.
 • Du må føre regnskap og rapportere til bydelen hva pengene har gått til.

Kontaktinformasjon

Anne-Sissel Slaatsveen
E-post: annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 414 79 455

Slik søker du tilskudd til ungdomstiltak i Bydel Østensjø

 1. 1Last ned og fyll ut søknaden

  Søknadsskjema tilskudd til ungdomstiltak i Bydel Østensjø (docx)

  • Alle feltene i søknadsskjemaet må fylles ut.
  • Søknaden skal inneholde beskrivelse av aktiviteter, plan for gjennomføring og budsjett.
 2. 2Send inn søknaden

  Søknaden sendes til postmottak@bos.oslo.kommune.no eller til Bydel Østensjø, Postboks 39 Bogerud, 0621 Oslo.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Registrering av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du ta kontakt med oss.

 2. 2Behandling av søknder

  Vi behandler alle søknader fortløpende. Sak om tildeling av midler blir behandlet i ungdomsrådet og starter med åpen halvtime.

 3. 3Søkere får tilbakemelding

  Alle søkere blir tilskrevet når ungdomsrådets vedtak er fattet. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler publiseres i protokollen for møtet.

 4. 4Tildeling av penger

  De søkere som får tildelt midler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet.

 5. 5Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra bydelen. 

Klagen sendes til Bydel Østensjø, Postboks 39 Bogerud, 0621 OSLO eller postmottak@bos.oslo.kommune.no.