Tilskudd til ungdomstiltak i Bydel Grünerløkka

Frist for å søke

Du kan søke hele året. Ungdomsrådet fordeler pengene fortløpende.

Kort om tilskuddet

Tilskuddets formål er å støtte opp om tiltak eller prosjekter for å utvikle et godt miljø for barn og ungdom i Bydel Grünerløkka. Det kan også søkes om investeringer i lokaler og utstyr som skal benyttes av målgruppen.

Det må føres regnskap og rapporteres til bydelen hva pengene har gått til.

Kriterier for å søke

 • Midlene skal gå til aktiviteter med og form barn og ungdom
 • Tiltakene skal være lavterskel og komme flere til gode
 • Tiltakene skal starte/ bedre aktiviteter som barn og unge bruker
 • Arrangementer som holdes i bydelen blir prioritert

Slik søker du

 1. 1Last ned og fyll ut søknaden
  • Søknaden skal inneholde beskrivelse av aktiviteter, plan for gjennomføring og budsjett.
  • Alle feltene i søknadsskjemaet må fylles ut.

  Søknadsskjema (DOCX 0,1MB)

   

 2. 2Send inn søknaden

  Send søknaden på e-post til shivani.sharma@bga.oslo.kommune.no.

  Merk e-posten med "Søknad om midler fra Ungdomsrådet".

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt.

  Vi behandler søknader fortløpende. Søknader behandles på første ordinære ungdomsrådsmøte etter at søknaden er mottatt.

 2. 2Motta svar

  Du får beskjed på e-post når ungdomsrådets vedtak er fattet.

 3. 3Utbetaling

  Dersom søknaden innvilges, utbetales pengene fortløpende etter at vedtaket er fattet. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler publiseres i protokollen for møtet.

  Rapportering

  Du må sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen fire uker etter at tiltaket er gjennomført.

  Rapporteringsskjema (DOCX 0,1MB)

  Rapporten sendes på e-post til shivani.sharma@bga.oslo.kommune.no. Merk e-posten med "Rapportering midler fra Ungdomsrådet".

  Kontakt

  Shivani Sharma
  E-post: shivani.sharma@bga.oslo.kommune.no
  Telefon: 94 01 74 92