Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Seniortilskudd for rekruttering av eldre til frivillig innsats

Søknadsfrist

1. september 2019

Kort om tilskuddet

Tilskuddet har som mål å øke frivillig innsats og deltakelse blant eldre innbyggere over 60 år i Oslo. Det er satt av 750 000 kroner til formålet som en prøveordning i 2019.

Tilskuddet skal fremme nye ideer og nye samarbeidsformer for at langt flere eldre i Oslo inviteres til å være frivillige. Tilskuddet kan gå til aktiviteter og utviklingsarbeid.

Kriterier for å søke

Det kan søkes om tilskudd til:

  • utviklingsarbeid i organisasjonene for økt rekruttering av innbyggere over 60 år til frivillig innsats.
  • nyskapende aktiviteter som legger til rette for frivillig innsats for eldre og møter på tvers av generasjoner og kulturer.

Prosjekter som får tilskudd må startes opp innen 31.desember 2019.

Se fullstendige kriterier og vilkår i retningslinjene for tilskudd til rekruttering av eldre til frivillig innsats (PDF).

Hvem kan søke?

Ideelle og frivillige lag, foreninger, organisasjoner og sosiale entreprenører i Oslo kan søke om midler. Kommunale virksomheter kan ikke søke om tilskudd.

Krav om rapportering

Skjema for regnskap og rapport for bruken av midlene skal leveres senest seks uker etter at tiltaket er gjennomført. Rapporteringen skjer elektronisk, og veiledning til innsending av skjema for regnskap og rapport er beskrevet i vedtaksbrevet.

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden