Seniortilskudd for rekruttering av eldre til frivillig innsats

Søknadsfrist

1. september 2019

Kort om tilskuddet

Tilskuddet har som mål å øke frivillig innsats og deltakelse blant eldre innbyggere over 60 år i Oslo. Det er satt av 750 000 kroner til formålet som en prøveordning i 2019.

Tilskuddet skal fremme nye ideer og nye samarbeidsformer for at langt flere eldre i Oslo inviteres til å være frivillige. Tilskuddet kan gå til aktiviteter og utviklingsarbeid.

Kriterier for å søke

Det kan søkes om tilskudd til:

 • utviklingsarbeid i organisasjonene for økt rekruttering av innbyggere over 60 år til frivillig innsats.
 • nyskapende aktiviteter som legger til rette for frivillig innsats for eldre og møter på tvers av generasjoner og kulturer.

Prosjekter som får tilskudd må startes opp innen 31.desember 2019.

Se fullstendige kriterier og vilkår i retningslinjene for tilskudd til rekruttering av eldre til frivillig innsats (PDF).

Hvem kan søke?

Ideelle og frivillige lag, foreninger, organisasjoner og sosiale entreprenører i Oslo kan søke om midler. Kommunale virksomheter kan ikke søke om tilskudd.

Krav om rapportering

Skjema for regnskap og rapport for bruken av midlene skal leveres senest seks uker etter at tiltaket er gjennomført. Rapporteringen skjer elektronisk, og veiledning til innsending av skjema for regnskap og rapport er beskrevet i vedtaksbrevet.

Slik søker du

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta svar

  Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed. Forventet behandlingstid er åtte uker. En oversikt over prosjekter som mottar tilskudd blir publisert når tilskuddet er fordelt.

 2. 2Utbetaling

  De som har fått innvilget midler, får disse utbetalt fortløpende etter at vedtaket er fattet.

  Tildelinger

  Disse mottar stimuleringsmidler for eldreinnsats i frivilligheten 2019

  Byrådens sak 40/2019: Tildeling av stimuleringsmidler

  Klage

  Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@byr.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

  Kontaktinformasjon

  Charlotte Sætre
  E-post: charlotte.saetre@byr.oslo.kommune.no
  Tlf: 45464059

  Registrer deg for å delta i nettverket Dugnad for deltakelse - eldreinnsats i frivilligheten.

  Lenker

  Les mer om prosjektet Dugnad for deltakelse