Legat til støtte for ferie for vanskeligstilte

Boye Schlytters legat skal gi støtte til feriekolonier eller organisert ferieopphold for vanskeligstilte i Oslo.

Frist for å søke

Søknadsfristen var onsdag 12. januar 2022.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Organisasjoner, institusjoner og menigheter som driver feriekolonier eller organiserer ferieopphold for vanskeligstilte i Oslo.
 • Skoler som arrangerer ferieopphold for elever i grunnskolen kan også søke.

Prioriteringer

 • Tiltak i skoleferien prioriteres når skoler søker.
 • Rimelige tiltak prioriteres.
 • Reiser til utlandet prioriteres ikke.

Krav om rapportering

Dokumentasjon for bruk av tidligere tildelte legatmidler må være innsendt før vi behandler en ny søknad. Tildelte midler som ikke er benyttet, må dere betale tilbake til legatet eller dere må søke om å bruke midlene til et annet formål. En søknad om å bruke tildelte midler til andre formål, kan dere sende uavhengig av søknadsfristen.

Fristen for å dokumentere bruk av legatemidler tildelt for tidligere år, er 10. februar 2022.

Slik søker du legat til støtte for ferie for vanskeligstilte

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

   

   

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Søknadene behandles i Legatforvaltningen
 2. 2Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag i løpet av mars 2022

Klage

Dere kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.

Se også

Kontaktinformasjon