Legat til støtte for ferie for vanskeligstilte

Boye Schlytters legat skal gi støtte til feriekolonier eller organisert ferieopphold for vanskeligstilte i Oslo.

Frist for å søke

Søknadsfristen er onsdag 25. januar 2023.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Organisasjoner, institusjoner og menigheter som driver feriekolonier eller organiserer ferieopphold for vanskeligstilte i Oslo.
 • Skoler som arrangerer ferieopphold for elever i grunnskolen kan også søke.

Prioriteringer

 • Tiltak i skoleferien prioriteres når skoler søker.
 • Rimelige tiltak (nøktern kostnadsramme), som kommer flest mulig til gode, prioriteres.
  I utgangspunktet gis det tilskudd på inntil kr 1000 per deltaker.
 • Kostnader for ledsagerne må dekkes av institusjonen/organisasjonen selv.
 • Reiser til utlandet prioriteres ikke.

Krav om rapportering

Regnskap og dokumentasjon for bruk av tidligere tildelte legatmidler må være innsendt før vi behandler en ny søknad. Regnskapet kan være en enkel oppstilling, men dere må legge ved dokumentasjon slik som faktura, kvitteringer og lignende. Når dere sender inn ny søknad, laster dere opp dokumentasjonen for bruk av tidligere tildeling, i søknadsskjemaet.

Tildelte midler som ikke er benyttet, må dere betale tilbake til legatet eller dere må søke om å bruke midlene til et annet formål. En søknad om å bruke tildelte midler til andre formål, kan dere sende uavhengig av søknadsfristen.

Fristen for å dokumentere bruk av legatmidler tildelt for tidligere år, er 27. januar 2023.

Slik søker du legat til støtte for ferie for vanskeligstilte

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknadene behandles i Legatforvaltningen.

 2. Du får skriftlig svar på om dere har fått tildeling eller avslag i løpet av mars 2023.

Klage

Dere kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.

Se også