Legat til klienttiltak i sosiale institusjoner

Legatet skal støtte tiltak (som arrangementer og turer) i sosiale institusjoner for klienter med tilhørighet i Oslo.

Institusjonslegat til tiltak i sosiale institusjoner for klienter med tilhørighet i Oslo

Frist for å søke

Søknadsfristen har utløpt. Neste mulighet for å søke er november 2021.

Hvem kan søke?

  • Sosiale institusjoner og lignende med heldøgnpleie eller tilbud til dagpasienter.

Kriterier og prioriteringer

Institusjonene kan få midler til tiltak som arrangementer, turer og tilsvarende for brukerne.

  • Legatet prioriterer tildelinger til institusjoner med barn og unge som målgruppe.
  • Legatet prioriterer tiltak med en nøktern kostnadsramme, som kommer flest mulig til gode
  • Legatet prioriterer ikke reiser til utlandet

Krav om rapportering

Dokumentasjon for bruk av tidligere tildelte legatmidler må være innsendt før vi behandler en ny søknad. Tildelte midler som ikke er benyttet, må dere betale tilbake til legatet eller dere må søke om å bruke midlene til et annet formål. En søknad om å bruke tildelte midler til andre formål, kan dere sende uavhengig av søknadsfristen.

Slik søker du legat til klienttiltak i sosiale institusjoner

  1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

    Søknadsfristen har utløpt og søknadsskjemaet er ikke lenger tilgjengelig.

Etter at du har sendt søknaden

  1. 1Søknadene behandles i Legatforvaltningen
  2. 2Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.

Se også

Kontaktinformasjon


Innkrevingsetaten

Telefon: 21 01 40 04

Besøksadresse
(stengt) Nydalsveien 24, 0484 OSLO

Chat med Innkrevingsetaten

Kontaktskjema (logg inn)