Legat til klienttiltak i sosiale institusjoner

Legatet skal støtte tiltak, for eksempel arrangementer og turer, i sosiale institusjoner for klienter med tilhørighet i Oslo.

Frist for å søke

Søknadsfristen var onsdag 22. november 2023. Neste gang dere kan søke er november 2024.

Hvem kan søke?

 • Sosiale institusjoner og lignende med heldøgnpleie eller tilbud til dagpasienter.

Kriterier og prioriteringer

Institusjonene kan få midler til tiltak som arrangementer, turer og tilsvarende for brukerne.

 • Tildelinger til institusjoner med barn og unge som målgruppe blir prioritert.
 • Rimelige tiltak (nøktern kostnadsramme), som kommer flest mulig til gode, prioriteres.
  I utgangspunktet gis det tilskudd på inntil kr 1000 per deltaker.
 • Kostnader for ledsagerne må dekkes av institusjonen/organisasjonen selv.
 • Legatet prioriterer ikke reiser til utlandet.

Krav om rapportering

Regnskap og dokumentasjon for bruk av tidligere tildelte legatmidler, må være innsendt før vi behandler en ny søknad. Regnskapet kan være en enkel oppstilling, men dere må legge ved dokumentasjon slik som faktura, kvitteringer og lignende.

Alle som mottok midler fra legatet for 2023, har fått en e-post med en mal som dere kan bruke. Regnskapsoppstillingen med tilhørende dokumentasjon, skal dere sende på e-post til legater@ine.oslo.kommune.no innen 22. november 2023.

Tildelte midler som ikke er benyttet, må dere betale tilbake til legatet eller dere må søke om å bruke midlene til et annet formål. En søknad om å bruke tildelte midler til andre formål, kan dere sende uavhengig av søknadsfristen.

Slik søker du legat til klienttiltak i sosiale institusjoner

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsfristen var onsdag 22. november 2023. Neste gang dere kan søke er november 2024.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknadene behandles i Legatforvaltningen

 2. Dere får skriftlig svar på om dere har fått tildeling eller avslag

  Dere får svar på søknaden tre til fire måneder etter at søknadsfristen har gått ut.

Klage

Dere kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.

Se også