Legat til klienttiltak i sosiale institusjoner

Legatet skal støtte tiltak, for eksempel arrangementer og turer, i sosiale institusjoner for klienter med tilhørighet i Oslo.

Frist for å søke

Søknadsfristen var onsdag 12. januar 2022.

Hvem kan søke?

  • Sosiale institusjoner og lignende med heldøgnpleie eller tilbud til dagpasienter.

Kriterier og prioriteringer

Institusjonene kan få midler til tiltak som arrangementer, turer og tilsvarende for brukerne.

  • Legatet prioriterer tildelinger til institusjoner med barn og unge som målgruppe.
  • Legatet prioriterer tiltak med en nøktern kostnadsramme, som kommer flest mulig til gode.
  • Legatet prioriterer ikke reiser til utlandet.

Krav om rapportering

Dokumentasjon for bruk av tidligere tildelte legatmidler må være innsendt før vi behandler en ny søknad. Tildelte midler som ikke er benyttet, må dere betale tilbake til legatet eller dere må søke om å bruke midlene til et annet formål. En søknad om å bruke tildelte midler til andre formål, kan dere sende uavhengig av søknadsfristen.

Fristen for å dokumentere bruk av legatemidler tildelt for tidligere år, er 10. februar 2022.

Slik søker du legat til klienttiltak i sosiale institusjoner

  1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

  1. Søknadene behandles i Legatforvaltningen

  2. Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag i løpet av mars 2022.

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.

Se også