Kulturstipend i Bydel Sagene

Bydel Sagene forenkler tilskuddsordningene

kulturstipendet foreslås slått sammen med ordningen Lokale kulturtilskudd i Bydel Sagene, som du kan søke gjennom hele året. Endelig vedtak om dette vil bli fattet av bydelsutvalget i februar.

Søknads- og forslagsfrist

1. august.

Detaljer om tilskuddet

Bydel Sagenes kulturstipend skal stimulere lokale aktører som vil skape kunst- og kulturopplevelser for bydelens befolkning. Stipendet er på 50 000 kroner.

Midlene kan brukes til disse formålene:

 • Talentutvikling innen kulturfeltet i Bydel Sagene
 • Materialer, reise- og studiestøtte til kunstnere med tilhold i Bydel Sagene
 • Prosjekter som støtter opp under Bydel Sagenes kulturprofil, og som faller utenfor retningslinjene for bydelens frivilligmidler

Disse kan søke:

 • Utøvere som bor i bydel Sagene
 • Utøvere eller grupper av utøvere som har hovedvekten av sitt virke i Bydel Sagene
 • Utøvere, grupper av utøvere, eller prosjekter som er tenkt realisert i Bydel Sagene
 • Det er også mulig å søke på vegne av utøvere eller grupper som passer til punktene over.

Her finner du fullstendige retningslinjer for tildeling av Bydel Sagenes Kulturstipend (PDF, 0,1MB).

Kontaktinformasjon

Andreas Fatten, Bydel Sagene

Telefon: 926 10 720

E-post: andreas.fatten@bsa.oslo.kommune.no

Slik søker du

 1. Logg inn i digitalt søknadsskjema

  Tilhørighet til bydelen må dokumenteres i søknaden.​

  Søk om midler (logg inn)

  • Skriftlige vedlegg, som prosjektbeskrivelse, budsjett og lignende skal være kortfattet.
  • Eventuelle lenker til video eller lyd må skrives helt ut i vedlegget.
  • Du må oppgi organisasjonsnummer for å kunne motta stipend.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknaden

  • Administrasjonen i Bydelen foretar en vurdering av om søknadene er innenfor formålet, og om søkerne har nødvendig tilhørighet til Bydel Sagene, men prioriterer ikke søknadene.
  • Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomiteen behandler de innsendte søknadene i første mulige møte på høsten.
  • Én av søkerne blir valgt ut til å motta stipendet.
  • Dersom kulturstipendet ikke blir utdelt et år, skal midlene overføres videre til samme formål.
 2. Utbetaling av midler

  Stipendet utbetales som et engangsbeløp.

 3. Sende inn rapport og regnskap

  Dersom du blir tildelt stipendet må du i ettertid sende inn rapport og regnskap. Hvis stipendet ikke blir brukt som forutsatt kan Bydel Sagene kreve å få tilbakebetalt hele eller deler av stipendet.