Grønne midler i Bydel Nordre Aker

Frist for å søke

Fristen for å søke er 15. januar 2022.

Kort om tilskuddet

Grønne midler i Nordre Aker er en tilskuddsordning som skal bidra til økt engasjement rundt miljø og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet.

Bydelsutvalget vil i behandling av søknader om Grønne midler vektlegge:

 • tiltak som støtter ombruksløsninger (herunder redesign)
 • tiltak til samarbeid om bynære hageflekker/dyrkekasser
 • tiltak som stimulerer til redusert energiforbruk

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Enkeltpersoner og uformelle grupper
 • Organisasjoner og institusjoner
 • Borettslag og sameier
 • Lokale lag og foreninger
 • Næringsvirksomhet
 • Kommunale virksomheter (herunder bydelens tjenestesteder)
 • Sosiale entreprenører og grønne grundere

Søkeren må ha sin hovedvekt av medlemmer, aktivitet og virke i Bydel Nordre Aker.

Hva kan du søke om?

 • Tiltak med klar miljøprofil som bidrar til et bedre miljø i lokalsamfunnet på både kort og lang sikt.
 • Offentlige utendørsarrangementer med grønn profil som har bred deltakelse fra bydelens egen befolkning.
 • Tiltak og aktiviteter som bidrar til at befolkningen kan ta miljøriktige valg, som f.eks. ombruk, sykkelverksted, grønn mobilitet, byttemarkeder, reduksjon av forbruk og avfall etc.
 • Tiltak og prosjekter som bidrar til å sette miljø og bærekraft på agendaen, f.eks. dyrkingsprosjekter, biologisk mangfold, mataktiviteter og læringsarenaer, grønne tak og grønt entreprenørskap.
 • Støtte til samarbeidstiltak der flere aktører går sammen og for å løse fellesoppgaver og som har en grønn profil.
 • Grønne tiltak som stimulerer til integrering.

Det kan søkes ut fra flere kriterier samtidig.

Fullstendige kriterier grønne midler i Nordre Aker (PDF)

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send søknaden

  Du kan ikke søke midler for 2022 da søknadsfristen har gått ut.

  Du må sende inn ett søknadsskjema per tiltak.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Bydelsutvalget vedtar størrelse på avsetning til tilskuddsmidler i forbindelse med behandling av budsjett hvert år.

 2. Når får du svar?

  Fordeling av tilskuddsmidler gjøres av bydelsutvalget i første kvartal i tilskuddsåret.

 3. Rapportering

  • Frist for rapportering på bruk av grønne midler er 15. desember søknadsåret.
  • For tilskudd på 100 000 kroner eller mer, kreves revisorgodkjent regnskap. For øvrige tilskudd er det tilstrekkelig at regnskapet undertegnes med underskrift av organisasjonens leder og én person til. Organisasjonens ordinære regnskap skal ikke benyttes.
  • Organisasjoner som har mottatt midler til flere ulike tiltak må levere separate rapporter og regnskap for hvert enkelt av disse.
  • Skal du rapportere på vegne av en organisasjon? Da må du ha tilgang til å representere denne. Tilgangen gis som regel av styreleder i organisasjonen. Les mer på altinn.no
  • For utbetaling må tilskuddsmottaker logge på Min side og registrere seg med tilhørende kontonummer. Regnskapskontoret vil få beskjed om at pengene skal overføres deres konto når rapport og regnskap er levert, og søkers kundeprofil i Oslo kommune er komplett.

  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Klage

Eventuell klage sendes Bydel Nordre Aker og må være innsendt senest 3 uker etter at søker har mottatt underretning om vedtaket. Klageretten begrenser seg til påstand om feil eller mangelfull saksbehandling og ikke i forhold til det skjønn som er utvist.

Klagen sender du til postmottak@bna.oslo.kommune.no

Kontakt

Brita Mikkelsen
E-post: brita.mikkelsen@bna.oslo.kommune.no