Tilskudd, legater og stipend

Grønne midler i Bydel Nordre Aker

Frist for å søke

23. februar 2020.

Kort om tilskuddet

Grønne midler i Nordre Aker er en tilskuddsordning som skal bidra til økt engasjement rundt miljø og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet. I 2020 er det satt av 300 000 kroner til grønne midler.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Enkeltpersoner og uformelle grupper
 • Organisasjoner og institusjoner
 • Borettslag og sameier
 • Lokale lag og foreninger
 • Næringsvirksomhet
 • Kommunale virksomheter (herunder bydelens tjenestesteder)
 • Sosiale entreprenører og grønne grundere

Søkeren må ha sin hovedvekt av medlemmer, aktivitet og virke i Bydel Nordre Aker.

Hva kan du søke om?

 • Tiltak med klar miljøprofil som bidrar til et bedre miljø i lokalsamfunnet på både kort og lang sikt.
 • Offentlige utendørsarrangementer med grønn profil som har bred deltakelse fra bydelens egen befolkning.
 • Tiltak og aktiviteter som bidrar til at befolkningen kan ta miljøriktige valg, som f.eks. ombruk, sykkelverksted, grønn mobilitet, byttemarkeder, reduksjon av forbruk og avfall etc.
 • Tiltak og prosjekter som bidrar til å sette miljø og bærekraft på agendaen, f.eks. dyrkingsprosjekter, biologisk mangfold, mataktiviteter og læringsarenaer, grønne tak og grønt entreprenørskap.
 • Støtte til samarbeidstiltak der flere aktører går sammen og for å løse fellesoppgaver og  som har en grønn profil.
 • Grønne tiltak som stimulerer til integrering.

Det kan søkes ut fra flere kriterier samtidig.

Fullstendige kriterier grønne midler i Nordre Aker (PDF)

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknader

  Søknader om grønne midler vil bli behandlet administrativt i bydelen og deretter endelig vedtatt av bydelsutvalget 2. april 2020.

 • 2Utbetaling av midler

  Den som mottar tildelingsvedtak fra bydelsutvalget vil få overført midlene etter at tiltaket er utført, regnskap levert og det er rapportert slik det fremkommer av retningslinjene.

 • 3Rapportering
  • Frist for rapportering på bruk av grønne midler i er 15. desember søknadsåret. Fristen er endelig.
  • For tilskudd på 100 000 kroner eller mer, kreves revisorgodkjent regnskap. For øvrige tilskudd er det tilstrekkelig at regnskapet undertegnes med underskrift av organisasjonens leder og én person til. Organisasjonens ordinære regnskap skal ikke benyttes.
  • Organisasjoner som har mottatt midler til flere ulike tiltak må levere separate rapporter og regnskap for hvert enkelt av disse.

  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

  Innvilgede midler kan ikke overføres fra et søknadsår til et annet.

Klage

Eventuell klage sendes Bydel Nordre Aker og må være innsendt senest 3 uker etter at søker har mottatt underretning om vedtaket. Klageretten begrenser seg til påstand om feil eller mangelfull saksbehandling og ikke i forhold til det skjønn som er utvist.

Klagen sender du til postmottak@bna.oslo.kommune.no

Kontakt

Louise Larsen Dahl
E-post: louise.larsen.dahl@bna.oslo.kommune.no
Telefon: 400 00 051