Grønne midler i Bydel Frogner

Bydelen utlyser 250 000 kroner til grønne midler i 2023. Midlene skal stimulere til økt miljøengasjement i bydelen ved å støtte grønne tiltak og aktiviteter.

Frist for å søke

Søknadsfristen for grønne midler 2023 er 1. mars. Du kan se hvem som fikk støtte nederst på siden.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Enkeltpersoner og uformelle grupper
 • Organisasjoner og institusjoner
 • Borettslag og sameier
 • Lokale lag og foreninger
 • Næringsvirksomheter og grønne gründere
 • Kommunale virksomheter (herunder bydelens tjenestesteder)

Hva kan du søke om?

 • Ombruk, reparasjonsaktiviteter, byttemarked og liknende
 • Aktiviteter som støtter biologisk mangfold som bygging av insekthotell, bievennlig beplanting o.l. miljøformidling (herunder foredrag, teater, workshops)
 • Bærekraftige mataktiviteter
 • Fremming av grønn mobilitet (f.eks, gange, sykkel og kollektivtrafikk)
 • Urbane landbrukstiltak (dyrking, hushold, akvakultur, birøkt)

Se fullstendige retningslinjer for grønne midler i Bydel Frogner (PDF)

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknaden blir registrert

  Søknaden registreres og du får automatisk opp en kvittering på innsendt søknad. Kopi av søknaden sendes til e-postadressen du har oppgitt i søknaden, i tillegg finner du den i Søknad og skjema.

 2. Behandling av søknader

  Søknadene for grønne midler vil behandles administrativt i bydelen.

 3. Motta svar

  Alle søkere vil få svar på søknaden innen 17. mars 2023.

 4. Utbetaling av penger

  Tilskuddet utbetales etter at klagefristen har gått ut, over påsken 2023.

Send inn rapport og regnskap

Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, og senest 31. desember 2023.

Klage

Klagefrist er tre uker etter at du har fått svar fra oss.

Kontaktinformasjon

E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Tidligere tildelinger