Tilskudd, legater og stipend

Grønne midler i Bydel Frogner

Frist for å søke

Søknadsprosessen med grønne midler 2020 i Bydel Frogner er nå avsluttet, og midlene er fordelt.

Kort om tilskuddet

Bydel Frogner utlyser 250 000 kroner i grønne midler 2020. Midlene skal stimulere til økt miljøengasjement i bydelen ved å støtte grønne tiltak og aktiviteter.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Enkeltpersoner og uformelle grupper
 • Organisasjoner og institusjoner 
 • Borettslag og sameier 
 • Lokale lag og foreninger 
 • Næringsvirksomheter og grønne gründere 
 • Kommunale virksomheter (herunder bydelens tjenestesteder) 

Hva kan du søke om?

 • Ombruk, reparasjonsaktiviteter, byttemarked og liknende 
 • Aktiviteter som støtter biologisk mangfold som bygging av insekthotell, bievennlig beplanting o.l. miljøformidling (herunder foredrag, teater, workshops) 
 • Bærekraftige mataktiviteter 
 • Fremming av grønn mobilitet (f.eks, gange, sykkel og kollektivtrafikk) 
 • Urbane landbrukstiltak (dyrking, hushold, akvakultur, birøkt) 

Se fullstendige retningslinjer for grønne midler i Bydel Frogner (PDF)

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Søknaden blir registrert

  Søknaden registreres og du får automatisk opp en kvittering på innsendt søknad. Kopi av søknaden sendes til e-postadressen du har oppgitt i søknaden, i tillegg finner du den ved å logge på Min Side.

 • 2Behandling av søknader

  Søknadene for grønne midler vil behandles administrativt i bydelen.

 • 3Motta svar

  Alle søkere vil få svar på søknaden innen 16. mars.

 • 4Utbetaling av penger

  Tilskuddet utbetales etter at klagefristen har gått ut, over påsken 2020.

 • 5Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Klage

Klagefrist er tre uker etter at du har fått svar fra oss.

Kontaktinformasjon

E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80