Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Grønne midler i Bydel Bjerke

Frist for å søke

28. februar 2019.

Kort om tilskuddet

Grønne midler skal bidra til mer miljøvennlige og bærekraftige nærmiljø i Bydel Bjerke.

Kriterier for å søke

 • Tiltaket må skje lokalt i Bydel Bjerke
 • Tiltaket skal synliggjøres slik at flere kan lære av prosjektet
 • Du kan søke om tilskudd opp til 30 000 kroner.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om  midler til små eller større prosjekter utenom virksomhetens/organisasjonens løpende aktiviteter. Det kan være for eksempel opplysningsarbeid, dyrking i nabolaget, bie- og humlefremmende tiltak, sosialt entreprenørskap, arrangementer, kurs, verksteder og prosjekter som fremmer miljøvennlig transport, gjenbruk og reduksjon av avfall.

Tiltak vi prioriterer når vi vurderer søknadene:

 • Prosjekter som når ut til større deler av befolkningen
 • Prosjekter som skaper engasjement for det grønne skiftet
 • Prosjekter som har potensial for langvarige endringer innen miljø- og klima etter Miljøhovedstadsårets slutt

Tilskudd skal ikke dekke ordinære driftsoppgaver (for eksempel i borettslag) lønn eller administrasjon.

Hvem kan søke?

Borettslag, sameier, velforeninger, frivillige lag- og organisasjoner, sosiale entreprenører, kommunale eller private virksomheter kan søke. Enkeltpersoner som har initiativ må kontakte lag, forening eller sameiet sitt for å søke.

Søkere som bor i bydelen prioriteres, men det er ikke et krav at man må bo i bydelen for å søke.

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Folkebudsjettering

  6. mars inviteres søkere og beboere til et folkemøte om grønne midler for å fortelle om sitt prosjekt. Kan man ikke stille blir prosjektet beskrevet av saksbehandler fra Bydel Bjerke. Publikum vil stemme frem de prosjektene som de synes burde støttes.

 • 2Politisk behandling

  Innstillingen fra folkebudsjetteringen blir endelig vedtatt i Bjerke bydelsutvalg i midten av mars.

 • 3Motta svar

  Tilsagnsbrev sendes ut snarlig etter endelig vedtak på innstillingen.

 • 4Motta midler

  Bydelen overfører tilsagnet til den kontoen som er satt i søknadsskjema i månedsskiftet mars/april.

 • 5Send inn rapport og regnskap

  Støttemottaker må sender inn rapport og regnskap innen 31.desember 2019.

  • Kortfattet rapport som oppsummerer de gjennomførte tiltakene, med resultater det har medført. Støttemottakere vil få tilsendt disse skjemaene og de vil også publiseres her etter søknadsfristen.
  • Minimum 3 foto fra prosjektet skal legges ved eller i rapporten.
  • Regnskap kan enten bestå av nummerert utleggskjema hvor alle utgifter og inntekter er ført opp, samt kopier av kvitteringer, eller revisorgodkjent regnskap.
  • Søkere som bruker revisor kan ettersende revisorgodkjent regnskap og må oppgi i rapporten når dette foreligger og hvilken revisor de bruker.

  Hvis det ikke sendes inn rapport og regnskap, eller støttemottaker ikke kan gjøre rede for støtten, vil bydelen kreve hele tilskuddet tilbakebetalt.

Klage

Ved avslag på søknaden, eller der søknaden ikke innvilges fullt ut, har søkeren rett til å klage. Klagen må senest tre uker etter at søker har mottatt vedtaket til postmottak@bbj.oslo.kommune.no og merkes «Grønne midler 2019».

Kontaktinformasjon

Katrine Sivertsen
E-post: katrine.sivertsen@bbj.oslo.kommune.no
Tlf: 915 98 011