Gratis levering av avfall for frivillige og ideelle organisasjoner

Frist for å søke

Du kan søke hele året. Søker du før 1.november gjelder tillatelsen inneværende år. Mottar vi søknaden etter 1. november gjelder tillatelsen for året etter, og klippekort vil bli sendt ut rundt årsskiftet.

Kort om ordningen

Organisasjoner registrert i frivillighetsregisteret kan søke om inntil 15 gratis leveringer av avfall ved gjenbruksstasjonene på Haraldrud og Grønmo.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har et begrenset antall tillatelser i året. Tilbudet gjelder frem til alle er delt ut. Det er mulig å levere opp til 3 m³ per klipp. Dersom søknaden gjelder loppemarked/restlopper, vennligst se levering av restlopper.

Kriterier for å søke

 • Organisasjonen må være registrert i frivillighetsregisteret. Søknaden skal inneholde organisasjonsnummer.
 • Organisasjonen må holde til i Oslo.
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse av avfallet som skal leveres.
 • Tillatelsen gjelder ikke levering av farlig avfall. Øvrig informasjon om hva dere kan, og ikke kan levere finner dere på Haraldrud og Grønmo.

Kontaktinformasjon

Renovasjons- og gjenvinningsetaten
E-post: postmottak@reg.oslo.kommune.no

Slik søker du om gratis levering av avfall for frivillige organisasjoner

 1. Fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta svar på søknad

  Du får skriftlig svar på søknaden når den er ferdigbehandlet, normalt sett innen fire uker.

 2. Klippekort

  Organisasjoner som får tillatelse, vil få tilsendt et svarbrev og klippekort. Klippekortet sendes til adressen som er oppgitt i Frivillighetsregisteret. Klippekortet må tas med ved levering av avfall.

Klage

Hvis du vil klage på vedtaket, finner du informasjon om hvordan du gjør dette i svarbrevet du mottar.