Driftsstøtte til særskilte lag og organisasjoner i Bydel Østensjø

Frist for å søke

1. mars 2022.

Kort om tilskuddet

Østensjø bydelsutvalget har satt av 250 000 kroner til denne tilskuddsordningen i 2022.

Enkeltpersoner kan ikke søke, støtte går kun til lag og foreninger som

 • har tiltak eller aktiviteter rette mot barn og unge
 • bidrar til aktiviteter for personer med spesielle behov
 • fremmer kulturforståelse, integrering eller likestilling
 • legger til rette for friluftsinteresser og friluftsaktiviteter

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Lag, organisasjoner, foreninger som hovedsakelig driver frivillig arbeid, med virksomhet/ målgrupper innenfor bydelsutvalgets prioriteringer for det aktuelle søknadsår kan søke om støtte.

 • Søker må være tilknyttet bydelen og aktiviteten skal være rettet mot bydelens innbyggere.
 • Aktiviteten skal i hovedsak være basert på frivillig arbeid.

Retningslinjer for støtte 2022 (PDF)

Unntatt fra støtte

 • Virksomhet som ikke er rettet mot bydelens innbyggere/ ikke har sin aktivitet i Bydel Østensjø.
 • Virksomhet som er del av egen næringsvirksomhet.
 • Partipolitiske lag og organisasjoner.

Slik søker du

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknadene

  Søknader som har kommet inn behandles av Østensjø bydelsutvalg som fatter vedtak i saken.

  Kontaktinformasjon

  Torunn Nyrnes
  Mobil: 41 56 36 27
  E-post:

Klage

Bydelsutvalgets vedtak kan påklages. Klage skal sendes til Bydel Østensjø innen tre uker etter at underretning om vedtaket er kommet fram til søker.

Send inn rapport og regnskap

Søker som har fått midler, skal sende rapport og regnskap innen 1. februar året etter at du har brukt midlene. Når du skal rapportere, må du gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".