Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Driftsstøtte til særskilte lag og organisasjoner i Bydel Østensjø

Frist for å søke

1. april 2019.

Kort om tilskuddet

Vi har til sammen 210 000 kroner i denne tilskuddsordningen i 2019.

Enkeltpersoner kan ikke søke, støtte går kun til lag og foreninger som

  • har tiltak eller aktiviteter rette mot barn og unge
  • bidrar til aktiviteter for personer med spesielle behov
  • fremmer kulturforståelse, integrering eller likestilling
  • legger til rette for friluftsinteresser og friluftsaktiviteter

Retningslinjer for tilskuddet finner du her (PDF, 0,1MB)

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Lag, organisasjoner, foreninger som hovedsakelig driver frivillig arbeid, med virksomhet/ målgrupper innenfor bydelsutvalgets prioriteringer for det aktuelle søknadsår kan søke om støtte.

  • Søker må være tilknyttet bydelen og aktiviteten skal være rettet mot bydelens innbyggere.
  • Aktiviteten skal i hovedsak være basert på frivillig arbeid.

Unntatt fra støtte

  • Virksomhet som ikke er rettet mot bydelens innbyggere/ ikke har sin aktivitet i Bydel Østensjø.
  • Virksomhet som er del av egen næringsvirksomhet.
  • Partipolitiske lag og organisasjoner.

Slik søker du