Inntekt, levekår og sosiale forhold

Utdanningsnivå

Per 1. oktober 2018 hadde 59 prosent av Oslos befolkning i alderen 30 til 59 år en fullført høyskole- eller universitetsutdanning. Dette utgjorde omtrent 175 000 personer. Nesten 95 000 av disse, eller 27 prosent av byens 30-59-åringer, hadde høyskole- eller universitetsutdanning av høyere nivå (mer enn 4 år).

Sammenlignet med Norge totalt har Oslo en høyt utdannet befolkning. Statistikk over utdanningsnivå for Norge (SSB) på samme tidspunkt viser at 42,7 prosent mellom 30 og 59 år hadde høyere ut­dan­ning, og 14,1 prosent i denne aldersgruppen hadde en høyere utdanning som var lengre enn 4 år.

Utdanningsnivået i Oslo er høyest i aldersgruppene 25-29 år og 30-34 år. Blant disse aldersgruppene er det 67,5 og 68 prosent som har fullført utdanning fra høyskole eller universitet. I aldersgruppen 30-34 år er det 34,3 prosent som har fullført utdanning på lavere nivå, og 33,7 prosent på høyere nivå (t.o.m. 4 år).

Utdanningsnivået varierer mellom bydelene. Bydelene med høyest utdanningsnivå er Vestre Aker og Nordre Aker. I Vestre Aker har i underkant av 76 prosent i alderen 30 til 59 år høyere utdanning, mens andelen er på nesten 75 prosent i Nordre Aker. Nordre Aker har imidlertid en litt høyere andel med høyere utdanning lengre enn 4 år enn Vestre Aker, henholdsvis 39,6 prosent mot 38,6 prosent. I by­del­ene Stovner og Grorud er andelen med høyere utdanning i alderen 30 til 59 år henholdsvis 30,3 og 35,5 prosent.

Se statistikk over byens utdanningsnivå i statistikkbanken