Utdanningsnivå

Per 1. oktober 2020 hadde 60,6 prosent av Oslos befolkning i alderen 30 til 59 år en fullført høyskole- eller universitetsutdanning. Dette utgjorde omtrent 186 000 personer. Vel 88 000 av disse, eller 28,5 prosent av byens 30-59-åringer, hadde høyskole- eller universitetsutdanning av høyere nivå (mer enn 4 år).

Sammenlignet med Norge totalt har Oslo en høyt utdannet befolkning. Statistikk over utdanningsnivå for Norge (SSB) på samme tidspunkt viser at 44,1 prosent mellom 30 og 59 år hadde høyere utdanning, og 15,1 prosent i denne aldersgruppen hadde en høyere utdanning som var lengre enn 4 år.

Utdanningsnivået i Oslo er høyest i aldersgruppene 25-29 år og 30-34 år. Blant disse aldersgruppene er det 69,1 og 69,8 prosent som har fullført utdanning fra høyskole eller universitet. I aldersgruppen 30-34 år er det 35,4 prosent som har fullført utdanning på lavere nivå, og 34,4 prosent på høyere nivå (t.o.m. 4 år).

Utdanningsnivået varierer mellom bydelene. Bydelene med høyest utdanningsnivå er Vestre Aker og Nordre Aker. I Vestre Aker har i underkant av 77 prosent i alderen 30 til 59 år høyere utdanning, mens andelen er på vel 76 prosent i Nordre Aker. Nordre Aker har imidlertid en litt høyere andel med høyere utdanning lengre enn 4 år enn Vestre Aker, henholdsvis 40,6 prosent mot 41,3 prosent. I bydelene Stovner og Grorud er andelen med høyere utdanning i alderen 30 til 59 år henholdsvis 31,4 og 37,4 prosent.

Se statistikk over byens utdanningsnivå i statistikkbanken.