Husholdninger

Det var 360 699 husholdninger i Oslo per 1. januar 2022. Den vanligste husholdningstypen i Oslo er aleneboende.

Omlag 48 prosent av husholdningene ved begynnelsen av 2022 bestod av kun én person. Videre besto om lag 28 prosent av husholdningene av to personer og 24 prosent besto av tre personer eller flere.

Par uten hjemmeboende barn utgjorde 73 180 husholdninger, mens 59 985 husholdninger besto av par med barn og om lag 13 458 husholdninger besto av én forelder med barn.

Av husholdningene i Oslo 1. januar 2022 var 78,5 prosent uten barn. Omtrent 10 prosent av husholdningene hadde ett barn, i 9 prosent var det to barn, mens 3 prosent av husholdningene hadde tre barn eller flere.

Bydel Frogner er bydelen med lavest andel husholdninger med barn. Der bodde det barn i 12 prosent av husholdningene per 1.1.2022. Bydel Søndre Nordstrand var den bydelen med størst andel husholdninger med barn, med 32,8 prosent barnehusholdninger. I lys av det er det ikke så overraskende at det i Bydel Søndre Nordstrand også var flest barnerike husholdninger. Nesten 7 prosent av husholdningene i Bydel Søndre Nordstrand besto av tre eller flere barn ved inngangen til 2022. Til sammenligning besto 2,7 prosent (eller om lag 9 910) av husholdningene i Oslo av tre eller flere barn på samme tidspunkt.