Tiedemannsparken og del av Vestre parkdrag

I juni 2020 overtok Bymiljøetaten i Oslo kommune arealene til siste del av Tiedemannsparken og første del av Vestre parkdrag for å lage park, grøntareal og turveier.

Hva skal gjøres?

Bymiljøetaten skal lage store grønne arealer, gangveier, sitteplasser og belysning i Tiedemannsparken. Vi utvider også området rundt fabrikkpipen og åpner opp for Hovinbekken slik at den vil renne gjennom parken i åpent bekkeløp. I tillegg legges det en ny hovedvannledning under parken.

I delen av Vestre parkdrag lager vi også et frodig grønt område med en gjennomgående turvei og åpne landskapsrom. Området vi jobber i strekker seg fra Tiedemannsparken til Ensjøveien. Vi vil også lage tydelige skiller mellom de offentlige og private arealene med naturlige skillelinjer som beplantning og kanter.

I tillegg til fine grønne løsninger vil både Tiedemannsparken og Vestre parkdrag få regnbed som kan håndtere overvann og blomstereng med stedegne planter.

Kartet viser Tiedemannsparken og Vestre parkdrag.
Bilde: Oslo kommune

Kartet viser hvor vi skal lage park i Tiedemannsparken og første del av Vestre parkdrag.

Hva skjer når?

Forberedende arbeider med omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger, kabler og fjernvarme er gjennomført. Arbeidet med ny hovedvannledning under parken er gjennomført. Vi jobber nå med å dekke pipefundamentet, graver ut ny trasé for Hovinbekken og andre terrengarbeider.

Arbeidet med å bygge parken startet opp 15. juni 2020 og skal være ferdig til sommeren 2021.

Ordinær arbeidstid er mandag til torsdag 07:00-16:00, og fredag 07:00-14:30.

Hvorfor gjør vi dette?

Bystyret vedtok i 2000 at Ensjø skulle transformeres fra «bilby til boligby». Parallelt med boligutvikling etableres parker, plasser og grøntarealer som i hovedsak blir finansiert av utbyggerne på Ensjø.

Du kan lese mer om hvordan Ensjø skal totalforvandles fra å være dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med inntil 7000 nye boliger her

Hva skal vi ikke gjøre nå?

Senere, når resten av arealene til Vestre parkdrag blir overført fra utbygger til Oslo kommune vil Vestre parkdrag kunne utvides og fullføres mot øst.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetatens kundesenter

Telefon

Nabokontakt

Arbeid og sikkerhet, tilrettelegging eller praktiske løsninger for varelevering eller adkomst
Peter Johansson (PA Entreprenør AS)
Mobil