Oppgradering av uteområdene til fem barnehager på Grønland og Tøyen

Vi oppgraderer uteområdene til fem barnehager på Grønland og Tøyen. Prosjektet skal også bidra til bedre leke- og oppholdsarealer i uteområdene som er knyttet til bomiljøene rundt disse barnehagene.

Hvilke barnehager og utearealer blir oppgradert?

 • Breigata barnehage, Breigata 3-5-7
 • Sommerfryd, Hagegata 29
 • Lakkegården, Heimdalsgata 19-21
 • Grønland torg, Hagen, Smalgangen 17
 • Grønland torg, Tunet, Smalgangen 22

Hva skjer når?

Prosjektet startet opp i 2020 og er inne i siste etappe av oppgraderingene.

Det har vært gjennomført oppstartsmøter med alle involverte interessenter, digital medvirkning og forslag til planer for alle områdene.

 • Breigata: Bakgården og barnehagens uteområde ble ferdigstilt høsten 2021
 • Lakkegården: En del av bakgård og barnehagens uteområde ble ferdigstilt våren 2022
 • Sommerfryd: Barnehagens uteområde ble ferdigstilt november 2022
 • Grønland torg (Hagen og Tunet): Barnehagens to uteområder ferdigstilles i august 2023

Hvorfor oppgraderer vi?

Vi oppgraderer uteområdene for å bidra til bedre leke- og oppholdsarealer i uteområdene rundt blokkene og barnehagene.

Grønland og Tøyen er levekårsutsatte områder med utfordringer som at folk flytter mye og ofte, bor trangt og at det er mangel på trygge og gode leke- og oppholdsarealer for barn og unge rundt boligene.

Oppgraderingen skal bidra til at Grønland og Tøyen oppleves som trygge og inkluderende steder, med et levende lokalsamfunn av innbyggere som blir boende.

Rapporten «Barnehagekvalitet i levekårsutsatte og flerkulturelle byområder» (2018) påpeker store mangler ved bygningsmassen og uteområdene i barnehager i sentrumsnære boligområder i Gamle Oslo. Funnene støttes av både foreldeundersøkeler av barnehager i området og tilstandsanalyser.

Kostnad

Det totale budsjettet er i overkant av 26 millioner kroner.

Hvem deltar i prosjektet?

Prosjektet er samarbeidsprosjekt mellom:

 • Avdeling oppvekst i Bydel Gamle Oslo
 • Områdeløft Grønland og Tøyen
 • Oslobygg
 • Boligbygg

Kontakt

Prosjektleder i Bydel Gamle Oslo
Nina Tufte

Styringsdokumenter for prosjektet

Andre relevante dokumenter for prosjektet