Etablering av poretrykksmålere og grunnvannsbrønner

Fornebubanen skal etablere ca. 43 poretrykksmålere og grunnvannsbrønner med automatisk logging for overvåkning.

Disse målerne er et supplement til allerede monterte målere langs hele den planlagte T-banetraséen. Målere skal installeres fra Fornebu Sør til Majorstuen.

Overvåkning av grunnvannsnivå og poretrykk gir Fornebubanen viktig informasjon om eventuelle endringer i grunnvannsnivå som kan skyldes våre anleggsaktiviteter. Dette vil gi grunnlag for vurderinger om det er behov for ekstra tiltak, slik som injeksjon, vanntett konstruksjon og vanninfiltrasjon.

Målere skal installeres fra Fornebu sør til Majorstuen. Planlagt oppstart er mandag 30. august på Fornebu Sør. Deretter jobber vi oss langs T-banetraséen mot Majorstuen. Estimert varighet for alle punkter er tre til fire uker.

Arbeidstid er 07.00 – 17.00 hverdager, men stort sett foregår riggdrift mellom 07.30 – 16.00 på grunn av transport til og fra Fornebubanens planlagte trasé. Det må påregnes støy ved hvert enkelt borepunkt. Boring varer normalt 30 – 60 minutter per punkt. Nedsetting av poretrykksmåler tar 30 – 75 minutter per punkt.