Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage

Naboinformasjon Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få naboinformasjon på e-post: Meld deg på elektronisk nyhetsbrev.

Oppdatering november 2020

Prosjektet inngikk kontrakt med totalentreprenør Georg Andresen og sønner AS 28. oktober i år. Arbeidene med utvidelse av Åmotveien vil starte opp i slutten av november og er planlagt ferdigstilt i mai 2021. Byggingen av flerbrukshallen, forsamlingslokalet og barnehagen vil starte opp umiddelbart etter at veien er ferdig, og bygget er planlagt å stå ferdig etter sommeren 2022. Vi planlegger å rive Korsvollhuset i mars 2021.

Oppdatering 20. oktober 2020

Prosjektet er nå inne i en fase hvor vi har innhentet tilbud, og skal velge totalentreprenør. Vi planlegger å inngå kontrakt i november/desember, og vil komme tilbake med nærmere informasjon om oppstart av de fysiske arbeidene.

Oppdatering 1. juli 2020

Anskaffelsen av totalentreprenør ble lagt ut på Doffin 12. juni 2020. Vi tar sikte på kontraktsinngåelse med entreprenør i starten av oktober 2020. Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise  i to deler. Første del er å opparbeide Åmotveien med fortau, andre del er å bygge Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage. Vi har mottatt rammetillatelse på Åmotveien, og har inngått arbeidsavtaler med alle de berørte grunneierne langs Åmotveien. Over sommeren vil vi kunne informere mer om tidspunkt for oppstart og de videre arbeidene.

Oppsummering og svar på spørsmål fra nabomøte 28. januar 2020

Det ble avholdt et nabomøte i januar der byggherre Kultur- og idrettsbygg Oslo KF informerte om prosjektet og den videre prosessen.

På møtet dukket det opp noen spørsmål og innspill knyttet til både byggearbeidene og den ferdige hallen som Kultur- og idrettsbygg ønsker å besvare.

Da prosjektet er i en tidlig fase vil det naturlig være flere spørsmål som ikke kan besvares på nåværende tidspunkt, men det vil bli informert underveis i prosjektfasen når mer informasjon foreligger.

Her kan du lese oppsummering med spørsmål og svar fra nabomøtet.

Dokumenter